Obrazci
Podrocje ureja: Tanja Bukovec
  
0 - Splošno tiskaj
Obrazci za zaščito industrijske lastnine
0,91   Predlog za vpis ustanovitve subjekta v sodni register, UST-list 0     Odpri v novem oknu
list,format A4, brezlesni papir, 70 g, dvostanski
0,91 a   Predlog za vpis ustanovitve subjekta v sodni register, UST-list 1     Odpri v novem oknu
list,format A4, brezlesni papir, 70 g, dvostanski
0,91 b   Predlog za vpis ustanovitve subjekta v sodni register - ustanovitelji, UST-list 2     Odpri v novem oknu
list,format A4, brezlesni papir, 70 g, dvostanski
0,91 c   Predlog za vpis ustanovitve subjekta v sodni register - osebe, pooblaščene za zastopanje, UST-list 3     Odpri v novem oknu
list,format A4, brezlesni papir, 70 g, dvostranski
0,91 d   Predlog za vpis ustanovitve subjekta v sodni register - člani organa nadzora, UST-list 4     Odpri v novem oknu
list,format A4, brezlesni papir, 70 g, dvostanski
0,92   Predlog za vpis spremembe v sodni register, SPR-list 0     Odpri v novem oknu
list,format A4, brezlesni papir, 70 g, dvostranski
0,92 a   Predlog za vpis spremembe v sodni register, SPR-list 1     Odpri v novem oknu
list,format A4, brezlesni papir, 70 g, dvostanski
0,92 b   Predlog za vpis spremembe v sodni register - ustanovitelji, SPR-list 2     Odpri v novem oknu
list,format A4, brezlesni papir, 70 g, dvostanski
0,92 c   Predlog za vpis spremembe v sodni register - osebe, pooblaščene za zastopanje, SPR-list 3     Odpri v novem oknu
list,format A4, brezlesni papir, 70 g, dvostanski
0,92 d   Predlog za vpis spremembe v sodni register - člani organa nadzora, SPR-list 4     Odpri v novem oknu
list,format A4, brezlesni papir, 70 g, dvostanski
na vrh