0 - Splošno
Obrazci za zaščito industrijske lastnine
0,91  Predlog za vpis ustanovitve subjekta v sodni register
format A4, brezlesni papir, 70 g, dvostanski