Blagovna znamka ALEA združuje izdelke, ki so potrebni za sodobno in urejeno poslovanje.
Enotna graficna podoba - znak kocke v pisanih barvnih kombinacijah prinaša razpoznavnost naših izdelkov, ki pod blagovno znamko ALEA zagotavlja kupcem kvalitetne izdelke in storitve, ki so vsebinsko usklajeni z veljavno zakonodajo in na voljo na vec kot 300 prodajnih mestih po Sloveniji.

Asortiman izdelkov, ki so vkljuceni v blagovno znamko ALEA je zelo pester.

 ALEA prinaša izdelke za podporo poslovanju na naslednjih podrocjih:    

·        Racunovodstvo

·        Prodaja, nabava in marketing

·        Davki

·        Placila

·        Logistika in transport

·        Pisarniško poslovanje

·        Arhiviranje

·        Pogodbe

·        Kadri

·        Evidence

·        Kakovost v poslovanju

Program ALEA zajema bloke (samokopirni in nekopirni), ki se uporabljajo na podrocju knjigovodstva in blagajne (racun, blagajniški prejemek, seznam gotovine...), so nepogrešljivi na podrocju nabave in prodaje (narocilni