0 - Splošno
Obrazci za zaščito industrijske lastnine
0,92 c  Predlog za vpis spremembe v sodni register - osebe, pooblaščene za zastopanje
format A4, brezlesni papir, 70 g, dvostanski