Obrazci: Logistika in transport
tiskaj vse (Logistika in transport)
Podrocje ureja: Tanja Bukovec

4 - Promet in zveze   tiskaj kategorijo (4 - Promet in zveze)
4,6   Potni nalog z obračunom - prevozni list  -
 blok á 100 listov (50/50), format A5, samokopirni papir, 60 g, 1. list dvostranski tisk, 2. list enostranski tisk
Samokopirni blok je obvezen dokument pri prevozu blaga in/ali oseb v cestnem prometu, z obračunom potnih stroškov na hrbtni strani.
         
4,7   Potni nalog za prevoz oseb  -
 blok á 100 listov (50/50), format A5, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
Samokopirni blok je obvezen dokument pri prevozu oseb v cestnem prometu.
         
4,7 a   Potni nalog za prevoz oseb  -
 blok á 100 listov (50/50), format A5, brezlesni papir zelen , 60 g, dvostranski tisk
Nekopirni blok z možnostjo pisanja tudi na zadnjo stran, omogoča vpis več relacij. Je obvezen dokument pri prevozu oseb v cestnem prometu.
4,8   Potni nalog za prevoz oseb  -
 blok á 100 listov (50/50), format A4, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
Samokopirni blok je obvezen dokument pri prevozu oseb v cestnem prometu.
         
4,9   Potni nalog za tovorno motorno vozilo  -
 blok á 100 listov (50/50), format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
Nekopirni blok je obvezen dokument pri prevozu blaga v cestnem prometu.
         
4,9 a   Potni nalog za tovorno motorno vozilo   -
 set v 2 izvodih (1+1) in vrečka, format A4, brezlesni papir 70 g in samokopirni papir, 60 g, dvostranski tisk
Obrazec v obliki samokopirnega seta (1+1) je obvezen dokument pri prevozu blaga v cestnem prometu. Drugi list ima vrečko, ki je namenjena shranjevanju računov in ostalih dokazil o potnih stroških.
          na vrh
4,9 b   Potni nalog za tovorno motorno vozilo  -
 blok a 100 listov (50/50), format A4 ležeč, samokopirni papir, 60 g, dvostranski tisk

Zakon o prevozih v cestnem prometu (Ur. list RS, št. 59/01) oziroma 18. člen (obveznost dokumentov, oznak in opreme v vozilu) predpisuje, da je domači prevoznik v skladu s tem členom dolžan izdajati potni nalog.

Prav tako je predpisano, da je potrebno kronološko urejen arhiv izdanih potnih nalogov hraniti najmanj eno leto.

    
4,10   Prevoznica  -
 blok á 100 listov, format A5, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
Samokopirni blok za vse prevoznike, ki blago evidentirajo količinsko in vrednostno.
         
4,22   Knjižica motornega vozila  -
 knjižica á 20 listov, format A6, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
Knjižica motornega vozila je namenjena vodenju različnih podatkov o motornem vozilu.
         
5 - Gospodarstvo - trgovina   tiskaj kategorijo (5 - Gospodarstvo - trgovina)
5,63   Delovni nalog (za servisne delavnice)  -
 blok á 100 listov, format A5, brezlesni papir, 70 g, dvostranski tisk
Nekopirni blok je namenjen predvsem za servisne delavnice, z obračuno izvršenega dela na hrbtni strani.
         
5,63 A   Delovni nalog   -
 a' 100 listov, format A4, samokopirni, 80 g, enostranski tisk
Samokopirni blok z obračunom izvršenega dela.
7 - Finance   tiskaj kategorijo (7 - Finance)
7,1   Nalog za službeno potovanje - samokopirni  -
 blok á 100 listov, format A5, samokopirni papir, 60 g, 1 list dvostranski tisk, 2 list enostranski tisk
Samokopirni blok z obračunom potnih stroškov na hrbtni strani.
     na vrh
7,7   Obračun potnih stroškov
 list, format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
7,7 b   Obračun potnih stroškov
 list, format A5, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
7,21   Nalog za službeno potovanje in obračun  -
 blok á 100 listov, format A5, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
Nekopirni blok z obračunom potnih stroškov na hrbtni strani.
          na vrh