Obrazci: Kadri
tiskaj vse (Kadri)
Podrocje ureja: Tanja Bukovec

0 - Splošno   tiskaj kategorijo (0 - Splošno)
0,7   Razvid službenih potovanj in odsotnosti  (knjiga, trda vezava: 25 pol - 50 listov)  -
 knjiga, trda vezava, knjiga, trdo vezana v umetno usnje á 25 pol (50 listov)., format A4, brezlesni papir, 80 g, obojestranski tisk
0,7   Razvid službenih potovanj in odsotnosti  (knjiga, trda vezava: 50 pol - 100 listov)  -
 knjiga, trda vezava, knjiga, trdo vezana v umetno usnje á 50 pol (100 listov)., format A4, brezlesni papir, 80 g, obojestranski tisk
0,8 a   Knjiga prihodov in odhodov  (knjiga, trda vezava: 50 pol - 100 listov)  -
 knjiga, trda vezava, knjiga,format A4, brezlesni papir, 80 g, obojestranski tisk
Knjiga za evidentiranje delovnega časa zaposlenih in izhodov med delovnim časom.
         
0,8 a   Knjiga prihodov in odhodov  (knjiga, trda vezava: 25 pol - 50 listov)  -
 knjiga, trda vezava, knjiga,format A4, brezlesni papir, 80 g, obojestranski tisk
Knjiga za evidentiranje delovnega časa zaposlenih in izhodov med delovnim časom.
         
0,37   List odsotnosti  -
 list, format A5, brezlesni karton roza, 200 g, obojestranski tisk
Kartoteka je namenjena evidenci o prisotnosti in odsotnosti zaposlenih v tekočem letu.
         
0,54   Prijava nastopa dopusta   -
 blok á 100 listov, format A6, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
Samokopirni blok je namenjen vodenju evidence o letnih dopustih.
          na vrh
3 - Industrija, gradbeništvo in obrt   tiskaj kategorijo (3 - Industrija, gradbeništvo in obrt)
3,5   Dovolilnica za vstop  -
 blok á 100 listov, format A6, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
Samokopirni blok je namenjen evidentiranju obiskov v podjetju.
         
3,57   Dovolilnica za izhod  -
 blok á 100 listov, format A6, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
Samokopirni blok je namenjen vodenju evidence odsotnosti zaposlenih med delovnim časom.
         
5 - Gospodarstvo - trgovina   tiskaj kategorijo (5 - Gospodarstvo - trgovina)
5,9   Pogodba o zaposlitvi s pojasnili; za zaposlene v gospodarskih družbah  -
 3 seti (1+2) v ovoju, format A4, samokopirni papir, 60 g, dvostranski tisk
Zakonsko predpisan obrazec v obliki treh samokopirnih setov (1+2), v ovoju; obvezen pri sklepanju delovnega razmerja; Novi Zakon o delovnem razmerju izenačuje s.p.-je z gospodarskimi družbam, zato dve različni pogodbi nista več potrebni (dosedanji 5,9 in 5,11). Združili smo ju v eno, ki bo imela šifro obrazca 5,9 tako kot dosedanja Pogodba o zaposlitvi (za zaposlene v gospodarskih družbah).
5,63   Delovni nalog (za servisne delavnice)  -
 blok á 100 listov, format A5, brezlesni papir, 70 g, dvostranski tisk
Nekopirni blok je namenjen predvsem za servisne delavnice, z obračuno izvršenega dela na hrbtni strani.
         
5,63 A   Delovni nalog   -
 a' 100 listov, format A4, samokopirni, 80 g, enostranski tisk
Samokopirni blok z obračunom izvršenega dela.
5,100   Podjemna pogodba - delovršna pogodba  -
 2 seta (1+2) v ovoju, format A4, samokopirni, 60 g, enostranski

Podjemna pogodba izhaja iz Obligacijskega zakonika in se sklepa v primerih, ko niso podani pogoji za sklenitev delovnega razmerja; (bistvena sestavina delovnega razmerja je osebno delo, nepretrgano delo, vključenost v organiziran delovni proces delodajalca, delo po navodilih delodajalca, ter plačilo za delo).

na vrh
6 - Knjigovodstvo - racunovodstvo   tiskaj kategorijo (6 - Knjigovodstvo - racunovodstvo)
6,20   Nalog za nadurno delo   -
 blok á 100 listov, format A5, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
Samokopirni blok za odrejanje in opis nadurnega dela.
         
7 - Finance   tiskaj kategorijo (7 - Finance)
7,1   Nalog za službeno potovanje - samokopirni  -
 blok á 100 listov, format A5, samokopirni papir, 60 g, 1 list dvostranski tisk, 2 list enostranski tisk
Samokopirni blok z obračunom potnih stroškov na hrbtni strani.
    
7,21   Nalog za službeno potovanje in obračun  -
 blok á 100 listov, format A5, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
Nekopirni blok z obračunom potnih stroškov na hrbtni strani.
          na vrh