Obrazci
Podrocje ureja: Tanja Bukovec
  
6 - Knjigovodstvo - racunovodstvo tiskaj
Blagajniško poslovanje
6,3   Seznam gotovine  -     Odpri v novem oknu
blok a 100 listov, format A6, samokopirni, 60 g, enostranski
6,3 b   Blagajniški dnevnik   -     Odpri v novem oknu
blok á 100 listov, format A5, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
6,50   Blagajniški dnevnik   -     Odpri v novem oknu
blok á 100 listov, format A4, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
6,61   Blagajniški prejemek   -     Odpri v novem oknu
blok á 100 listov, format A5, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
6,62   Blagajniški izdatek   -     Odpri v novem oknu
blok á 100 listov, format A5, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
na vrh