6 - Knjigovodstvo - racunovodstvo
Blagajniško poslovanje
6,50  Blagajniški dnevnik
blok á 100 listov, format A4, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
 
Samokopirni blok za blagajniško poslovanje, listi so oštevilčeni.