Obrazci
  
5 - Gospodarstvo - trgovina
Podrocje ureja: Tanja Bukovec
Dobavnica - odpremnica
Kartoteke
Knjige za obrtnike
Knjige za trgovino
Naročilnice
Ostalo
Prevzemnice dospetja
Računi
Spremembe cen
Zbirniki
 
Tiskaj katalog razreda obrazcev