Obrazci
Podrocje ureja: Tanja Bukovec
  
5 - Gospodarstvo - trgovina
5,3 a    Viseča kartoteka - zelena  -     
list, format 99 x 210, brezlesni karton, 200 g, obojestranski tisk
               *3838884209274*
5,3 a   Viseča kartoteka - roza  -     
list, format 99 x 210, brezlesni karton, 200 g, obojestranski tisk
               *3838884235709*
5,3 a    Viseča kartoteka - šamoa  -     
list, format 99 x 210, brezlesni karton, 200 g, obojestranski tisk
               *3838884235716*
5,8   Zapisnik o spremembi cen (zvišanja ali znižanja)     
blok á 100 listov, format 445 x 210, brezlesni papir, 60 g, enostranski tisk
               *3838884209328*
5,9   Pogodba o zaposlitvi s pojasnili; za zaposlene v gospodarskih družbah  -     
3 seti (1+2) v ovoju, format A4, samokopirni papir, 60 g, dvostranski tisk
               *3838884248792*
5,10   Sobni inventar     
list, format A5, brezlesni karton, 200 g, dvostranski tisk
               *3838884209342*
5,13   Zaključnica o sklenitvi kupne pogodbe  -     
blok á 100 listov, format A4, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
               *3838884239363*
5,14   Komisijski zapisnik o pregledu prejetega blaga  -     
blok á 100 listov, format A4, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
               *3838884209397*
5,15 a   Kupoprodajna pogodba  -     
set(1+3), format A4, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
               *3838884246231*
5,19   Evidenca o nakupu in prodaji blaga v trgovini na debelo, Obrazec TDE  -     
knjiga á 60 listov, format A4, brezlesni papir, 70 g, enostranski tisk
               *3838884238755*
5,20   Evidenca o nakupu in prodaji blaga v trgovini na drobno, Obrazec TDr  -     
knjiga á 60 listov, format A4, brezlesni papir, 70 g, enostranski tisk
               *3838884238762*
5,21   Evidenca o prodaji opravljenih storitev, Obrazec TSt  -     
knjiga á 60 listov, format A4, brezlesni papir, 70 g, enostranski tisk
               *3838884238779*
5,22   Odpremnica  -     
blok á 100 listov, format A5, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
               *3838884209496*
5,23   Dobavnica  -     
blok á 120 listov, format A6, brezlesni papir roza, 60 g, enostranski tisk
               *3838884209502*
5,25 FURS    Vezana knjiga računov     
blok po 150 listov, format A5, samokopirni papir, 53 g, enostranski tisk
               *3838884307833*
5,27   Potrdilo o izplačilu - samokopirni  -     
blok á 100 listov, format A6, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
               *3838884209564*
5,28   Dobavnica - samokopirna  -     
blok á 100 listov, format A6, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
               *3838884209571*
5,29   Potrdilo o vplačilu - samokopirni  -     
blok á 100 listov, format A6, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
               *3838884209588*
5,30   Račun (za ročno pisanje - ležeč) - samokopirni  -     
blok á 100 listov, format A5, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
               *3838884209595*
5,31   Račun (za strojno pisanje - pokončen) - samokopirni  -     
blok á 100 listov, format A4, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
               *3838884209601*
5,34 c   Zbirnik prodajnih blokov     
blok á 100 listov, format 85 x 148, brezlesni papir, 60 g, dvostranski tisk
               *3838884209663*
5,36   Račun (za ročno pisanje - ležeč) - samokopirni  -     
blok á 100 listov, format A6, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
               *3838884209700*
5,37   Račun - oštevilčen - samokopirni  -     
blok á 100 listov, format A6, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
               *3838884238199*
5,38   Blok - "malica" rumen     
blok á 31 listov, format 37 x 52, brezlesni papir, 60 g, enostranski tisk
               *3838884235891*
5,39   Dobavnica - samokopirna  -     
blok á 100 listov, format A5, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
               *3838884209731*
5,40   Naročilnica - samokopirna  -     
blok á 100 listov, format A5, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
               *3838884209748*
5,41   Blok za prehrano - "zajtrk - kosilo - večerja" - rumen     
blok á 31 listov, format 52 x 74, brezlesni papir rumen, 60 g, enostranski tisk
               *3838884235921*
5,41    Blok za prehrano - "zajtrk - kosilo - večerja" - zelen     
blok á 31 listov, format 52 x 74, brezlesni papir zelen, 60 g, enostranski tisk
               *3838884235938*
5,43   Naročilnica  -     
blok á 100 listov, format A4, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
               *3838884326957*
5,44   knjiga sklepov     
knjiga, trda vezava, knjiga, 30 oštevilčenih listov, format A4 ležeč, 80 g g, oštevilčene strani
               *3838884258272*
5,45   Register opredmetenih osnovnih sredstev  -     
knjiga, trda vezava, 30 listov, format A4, brezlesni papir, 100 g, obojestranski tisk
               *3838884209809*
5,46   Knjiga ostalih terjatev in obveznosti  -     
knjiga,format A4 ležeč, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
               *3838884250313*
5,47   Knjiga prihodkov in odhodkov  -     
50 listov, format 340 x 240 mm, brezlesni papir, 100 g, dvostranski tisk
               *3838884209823*
5,49 a   Evidenca o dolžnikih  -     
list, format A4, brezlesni karton roza, 200 g, dvostranski tisk
               *3838884244640*
5,53   Popis blaga (med letom) - samokopirni  -     
blok á 120 listov, format A4, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
               *3838884209922*
5,53 a/1   Popisni list o inventuri materiala (notranji list)     
list, format A3, brezlesni papir, 60 g, enostranski tisk
               *3838884209946*
5,54   Delovni nalog     
list, format A5, brezlesni karton, 200 g, dvostranski tisk
               *3838884209960*
5,55 a   Skladiščna kartoteka - šamoa  -     
list, format A5, brezlesni karton, 200 g, dvostranski tisk
               *3838884235969*
5,56   Skladiščna kartoteka - roza  -     
list, format 210 x 198, brezlesni karton, 200 g, obojestranski tisk
               *3838884235976*
5,56    Skladiščna kartoteka - šamoa  -     
list, format 210 x 198, brezlesni karton, 200 g, obojestranski tisk
               *3838884235983*
5,56 a   Skladiščna kartoteka - roza  -     
list, format 220 x 210, brezlesni karton, 200 g, dvostranski tisk
               *3838884235990*
5,56 a    Skladiščna kartoteka - zelena  -     
list, format 220 x 210, brezlesni karton, 200 g, dvostranski tisk
               *3838884210010*
5,59   Delovni izkaz     
list, format A5, brezlesni papir, 60 g, dvostranski tisk
               *3838884210065*
5,61 c   Dospetje (prevzemnica z obremenilnico)  -     
blok á 120 listov, format A4, brezlesni papir, 60 g, enostranski tisk
               *3838884210119*
5,63   Delovni nalog (za servisne delavnice)  -     
blok á 100 listov, format A5, brezlesni papir, 70 g, dvostranski tisk
               *3838884210133*
5,63 A   Delovni nalog   -     
a' 100 listov, format A4, samokopirni, 80 g, enostranski tisk
               *3838884253802*
5,64   Dospetje (prevzemnica z obremenilnico)   -     
blok á 100 listov, format A5, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
               *3838884210140*
5,66   Prevzemni list v trgovini na drobno  -     
blok á 100 listov, format 413 x 194, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
               *3838884238847*
5,67   Prevzemni list v trgovini na debelo  -     
blok á 100 listov, format 202 x 294, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
               *3838884238854*
5,68   Povratnica blaga  -     
blok á 100 listov, format A5, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
               *3838884238922*
5,71a   Darilna pogodba za avtomobile  -     
set (1+3), format A4, samokopirni papir, 60 g, enostranski
               *3838884256490*
5,74   Oporoka in pojasnila  -     
2 seta (1+1) v ovoju, format A4, samokopirni papir, 60 g, samokopirni papir
               *3838884256353*
5,84   Dnevni pregled o porabi in predelavi materiala (restavracije, gostilne in bifeji), TG-8     
list, format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
               *3838884210348*
5,86   Zahtevek  -     
blok á 100 listov, format A5, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
               *3838884210362*
5,87   Evidenca nabave in porabe pijač  -     
list, format 218 x 171, brezlesni karton, 250 g, obojestranski tisk
               *3838884242141*
5,88   Evidenca nabave in porabe živil  -     
list, format 218 x 171, brezlesni karton, 250 g, obojestranski tisk
               *3838884242134*
5,96   Skladiščna kartoteka (šamoa)  -     
list, format A5, brezlesni karton, 200 g, dvostranski tisk
               *3838884210478*
5,96 a   Skladiščna kartoteka (roza)  -     
list, format A5, brezlesni karton, 200 g, dvostranski tisk
               *3838884210485*
5,100   Podjemna pogodba - delovršna pogodba  -     
2 seta (1+2) v ovoju, format A4, samokopirni, 60 g, enostranski
               *3838884257190*
5,116   Popisni list za inventuro osnovnih sredstev     
list, format 594 x 280, brezlesni papir, 50 g, enostranski tisk
               *3838884210775*
5,117   Popisni list za inventuro osnovnih sredstev     
list, format A3, brezlesni papir, 60 g, enostranski tisk
               *3838884210782*