Obrazci
Podrocje ureja: Tanja Bukovec                          
  
1 - Šolstvo in knjižnice tiskaj
1,1   Inventarna knjiga za knjižnice (ovojna pola)     Odpri v novem oknu
pola, format A4, brezlesni papir, 100 g, dvostranski tisk
knjiga, trda vezava:        50 pol - 100 listov
        100 pol - 200 listov
1,1 a   Inventarna knjiga za knjižnice (notranja pola)     Odpri v novem oknu
pola, format A4, brezlesni papir, 100 g, obojestranski tisk
1,2   Knjižni listek     Odpri v novem oknu
list, format A6, brezlesni karton šamoa, 200 g, dvostranski tisk
1,3   Katalogni listek za knjižnice     Odpri v novem oknu
list, format 148 x 105, brezlesni karton bel, 140 g, brez tiska
1,3 a   Katalogni listek za knjižnice - mednarodni     Odpri v novem oknu
list, format 125 x 75, brezlesni karton bel, 140 g, brez tiska
1,5   Žepna redovalnica     Odpri v novem oknu
knjiga, trda vezava, knjiga,format A6, brezlesni papir, 70 g, dvostranski tisk
1,6   Izkaznica za knjižnice     Odpri v novem oknu
pola, format B7, brezlesni karton šamoa, 200 g, dvostranski tisk
1,7   Preglednica     Odpri v novem oknu
list, format A5, brezlesni karton zelen, 200 g, dvostranski tisk
1,8   Evidenčni list izposojenega gradiva - za knjižnice     Odpri v novem oknu
list, format A3, brezlesni papir, 90 g, obojestranski tisk
1,9   Dopisnica za knjižnice     Odpri v novem oknu
list, format A6, brezlesni karton roza, 200 g, dvostranski tisk
na vrh
1,10   Kartoteka uporabnikov     Odpri v novem oknu
list, format A6, brezlesni karton bel, 140 g, dvostranski tisk
1,11   Žep za knjižne listke     Odpri v novem oknu
žep, format 107 x 168, brezlesni karton zelen, 200 g, enostranski tisk
1,12   Nalepka za knjižni listek     Odpri v novem oknu
žep, format 60 x 60, dokumentni papir, 100 g, enostranski tisk
1,14   Urnik - format A4     Odpri v novem oknu
list, format A4, brezlesni papir, 100 g, obojestranski tisk
1,15   Urnik - format B3     Odpri v novem oknu
list, format B3, brezlesni papir, 100 g, obojestranski tisk
1,16   Opravljene učne ure učiteljev     Odpri v novem oknu
list, format A4, brezlesni papir, 70 g, enostranski tisk
1,17   Šolska kronika - za osnovne šole     Odpri v novem oknu
knjiga, trda vezava, knjiga,format A4, brezlesni papir, 100 g,
1,17 v   Kronika vrtca     Odpri v novem oknu
knjiga, trda vezava, knjiga,format A4, brezlesni papir, 100 g,
*1,19   OŠ-IE-Izpis iz evidence, OŠ-IE     Odpri v novem oknu
list, format A4, on-offset, 90 g, enostranski tisk, ni v prosti prodaji
1,20   Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole     Odpri v novem oknu
pola, format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
na vrh
*1,21   OŠ-PIOŠ-Potrdilo o izpolnjeni OŠ obveznosti, OŠ-PIOŠ     Odpri v novem oknu
list, format A4, on-offset, 90 g, enostranski tisk, ni v prosti prodaji
*1,22   OŠ-KI-Kolesarska izkaznica, OŠ-KI     Odpri v novem oknu
list, format 55 x 85, on-offset, 200 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
*1,22 a   PVC žepek za obr. 1,22..     Odpri v novem oknu
žep,format 100 x 65, , ni v prosti prodaji
*1,25   Matična knjiga - za srednje šole z indeksom     Odpri v novem oknu
knjiga, trda vezava, knjiga,format A4, dokumentni papir, 100 g, obojestranski tisk, ni v prosti prodaji
1,29   Osebni list - za srednje šole     Odpri v novem oknu
pola, format 560 x 297, brezlesni papir, 100 g, dvostranski tisk
*1,30   SŠ-SPM-Spričevalo o poklicni maturi, SŠ-SPM     Odpri v novem oknu
list, format A4, on-offset, 120 g, enostranski tisk, ni v prosti prodaji
*1,30 a   SŠ-SPMp-Spričevalo o poklicni maturi s pohvalo, SŠ-SPMp     Odpri v novem oknu
list, format A4, on-offset, 120 g, enostranski tisk, ni v prosti prodaji
*1,30 b   SŠ-OPM-Obvestilo o uspehu pri poklicni maturi, SŠ-OPM     Odpri v novem oknu
list, format A4, on-offset, 120 g, enostranski tisk, ni v prosti prodaji
*1,30 b it   SŠ-OPM-ita-Obvestilo o uspehu pri poklic.maturi, SŠ-OPM-ita     Odpri v novem oknu
list, format A4, on-offset, 120 g, enostranski tisk, ni v prosti prodaji
*1,31   Osebni športnovzgojni karton     Odpri v novem oknu
karton,format 170 x 230 , brezlesni karton, 180 g, dvostranski, ni v prosti prodaji
na vrh
1,32   Kronika     Odpri v novem oknu
knjiga, trda vezava, knjiga,format A4, brezlesni papir, 100 g,
*1,33   Osebna mapa otroka/učenca ki potrebuje pomoč oziroma svetovanje     Odpri v novem oknu
mapa z 8 predelnimi kartoni +2 poli, format 310 x 230, brezlesni karton, 250 g, dvostranski, ni v prosti prodaji
*1,35   Dnevnik - za srednje šole     Odpri v novem oknu
knjiga, trda vezava, knjiga, trda vezava, format A4, brezlesni papir, 100 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
1,39   Prijava k zaključnemu izpitu     Odpri v novem oknu
pola, format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
*1,41   Zapisnik o zaključnem izpitu     Odpri v novem oknu
pola, format A4, brezlesni papir, 100 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
*1,42   Zapisnik o opravljanju izpitnih enot zaključnega izpita     Odpri v novem oknu
pola, format A4, brezlesni papir, 100 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
1,43   Odjava od zaključnega izpita     Odpri v novem oknu
list,format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
1,45   Pohvala - modra     Odpri v novem oknu
list, format A4, brezlesni karton, 250 g, enostranski barvni tisk
1,48   Pohvala - rumena     Odpri v novem oknu
list, format A4, brezlesni karton, 250 g, enostranski barvni tisk
1,49   Zapisnik o izpitu - za srednje šole     Odpri v novem oknu
list, format A5, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
na vrh
1,50 a   Podtisk - živali     Odpri v novem oknu
list, format A4, biomatt, 170 g, enostranski barvni tisk
*1,52   Redovalnica - za srednje šole     Odpri v novem oknu
zvezek, format A4, dokumentni papir, 100 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
*1,55   Potrdilo o vpisu - srednje šole     Odpri v novem oknu
list,format A5, 70 g, enostranski tisk, ni v prosti prodaji
*1,56   SŠ-OU-Obvestilo o uspehu, SŠ-OU     Odpri v novem oknu
list, format A4, on-offset, 90 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
*1,59   SŠ-LS-Letno spričevalo, SŠ-LS     Odpri v novem oknu
list, format A4, on-offset, 90 g, enostranski tisk, ni v prosti prodaji
*1,61   Obvestilo o uspehu v ocenjevalnem obdobju - za srednje šole     Odpri v novem oknu
list, format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
*1,62   SŠ-IEs-Izpis iz evidence-za spričevala o zaklj. izobr-, SŠ-IEs     Odpri v novem oknu
list, format A4, on-offset, 90 g, enostranski tisk, ni v prosti prodaji
*1,62 a   SŠ-IEI-Izpis iz evidence-za letna spričevala in obv. za letno spričevalo in obv. o uspehu, SŠ-IEI     Odpri v novem oknu
list, format A4, on-offset, 90 g, enostranski tisk, ni v prosti prodaji
*1,62 b   SŠ-IEo-Izpis iz evidence-za obv.o usp. pri zaklj. izobr., SŠ-IEo     Odpri v novem oknu
list, format A4, on-offset, 90 g, enostranski tisk, ni v prosti prodaji
*1,63   IO-OU-Obvestilo o uspehu pri izpitu v izrednem izobr., IO-OU     Odpri v novem oknu
list, format A4, on-offset, 90 g, enostranski tisk, ni v prosti prodaji
na vrh
*1,64   IO-PIU-Potrdilo o izobraževanju/usposabljanju, IO-PIU     Odpri v novem oknu
list, format A4, on-offset, 90 g, enostranski tisk, ni v prosti prodaji
*1,67   GŠ-S-Spričevalo o končanem razredu, GŠ-S     Odpri v novem oknu
list, format A4, on-offset, 90 g, enostranski tisk, ni v prosti prodaji
*1,67 a   GŠ-SKP-Spričevalo o končanem programu, GŠ-SKP     Odpri v novem oknu
list, format A4, on-offset, 90 g, enostranski tisk, ni v prosti prodaji
*1,67 b   GŠ-SKS-Spričevalo o končani stopnji GŠ, GŠ-SKS     Odpri v novem oknu
list, format A4, on-offset, 120 g, enostranski tisk, ni v prosti prodaji
*1,67 c   GŠ-IE-Izpis iz evidence, GŠ-IE     Odpri v novem oknu
list, format A4, on-offset, 90 g, enostranski tisk, ni v prosti prodaji
1,68   Indeks - za izobraževanje odraslih     Odpri v novem oknu
knjižica, format 120 x 200, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
1,73   Podtisk - rožice     Odpri v novem oknu
list, format A4, brezlesni karton, 140 g, enostranski barvni tisk
1,74   Prijavnica za sprejem v dijaški dom     Odpri v novem oknu
list, format A4, brezlesni papir, 70 g, enostranski tisk
1,75   Podtisk - ožgani papir     Odpri v novem oknu
list, format A4, brezlesni karton, 140 g, enostranski barvni tisk
1,77   Kartoteka za revije     Odpri v novem oknu
list, format A5, brezlesni karton šamoa, 200 g, dvostranski tisk
na vrh
1,77 a   Kartoteka za časnike     Odpri v novem oknu
list, format A5, brezlesni karton šamoa, 200 g, dvostranski tisk
*1,78   Izpisnica - za srednje šole     Odpri v novem oknu
list, format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
1,79   Dnevnik za vrtce     Odpri v novem oknu
knjiga, trda vezava, knjiga, trda vezava, format A4, brezlesni papir, 100 g, dvostranski tisk
1,80 b   Pohvala - knjige     Odpri v novem oknu
list, format A4, brezlesni papir, 140 g, enostranski barvni tisk
1,82   Vloga za znižano plačilo vrtca za leto..., VRT/1     Odpri v novem oknu
pola+list, format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostanski
1,84   Priznanje - čipka     Odpri v novem oknu
list, format A4, brezlesni karton, 170 g, enostranski barvni tisk
1,84 a   Podtisk - čipka     Odpri v novem oknu
list,format A4, brezlesni, 150 g, enostranski barvni
1,88a   Diploma-roza     Odpri v novem oknu
list,format A4, brezlesni papir, 170 g, enostranski barvni tisk
1,89   Zapisnik izpitov - za glasbene šole     Odpri v novem oknu
pola, format A5, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
1,90   Pohvala - glasbeni instrumenti     Odpri v novem oknu
list, format A4, brezlesni karton, 180 g, enostranski barvni tisk
na vrh
1,93   Prijavnica k izpitu - za glasbene šole     Odpri v novem oknu
list, format A5, brezlesni papir, 70 g, dvostranski tisk
1,94   Vpisni list - za glasbene šole     Odpri v novem oknu
list, format A4, brezlesni papir, 70 g, enostranski tisk
1,94 a   Prijavnica za vpis v glasbeno šolo     Odpri v novem oknu
list,format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
1,95   Diploma - za glasbene šole     Odpri v novem oknu
list, format A4, brezlesni karton, 180 g, enostranski barvni tisk
1,96   Pohvala - za pevski zbor     Odpri v novem oknu
list, format A4, brezlesni karton, 170 g, enostranski barvni tisk
1,96 a   Pohvala - glasbeni instrumenti     Odpri v novem oknu
list, format A4, brezlesni karton, 180 g, enostranski barvni tisk
*1,97 a   Matična knjiga - za glasbene šole     Odpri v novem oknu
knjiga, trda vezava, 25 + 18, format A4, dokumentni , 100 g, dvostranski, ni v prosti prodaji
1,98   Glasbena beležka     Odpri v novem oknu
knjižica, format A6, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
1,99   Urnik - za glasbene šole     Odpri v novem oknu
list, format A4, brezlesni karton roza, 200 g, obojestranski tisk
1,102 a   Matični list - za glasbene šole     Odpri v novem oknu
obseg 3xA4 z zavihki, format A4, brezlesni, 100 g, dvostranski
na vrh
*1,102 b   Matična knjiga učencev ki niso vpisani v glasbeno šolo     Odpri v novem oknu
knjiga, trda vezava, 25 + 18 pol, format A4, brezlesni, 100 g, obojestranski, ni v prosti prodaji
1,103 a   Dnevnik skupinskega pouka - predšolska glasbena vzgoja, glasbena oz. plesna pripravnica     Odpri v novem oknu
šivano z žico (44 strani),vogala zaokrožena, format 185 x 280, brezlesni papir, 80 g, dvostranski
1,103 b   Dnevnik skupinskega pouka - nauk o glasbi, orkester     Odpri v novem oknu
šivano z žico (24 strani),vogala zaokrožena, format 185 x 280, brezlesni papir, 80 g, dvostranski
1,103 c   Dnevnik skupinskega pouka - balet, sodobni ples     Odpri v novem oknu
šivano z žico (24 strani),vogala zaokrožena, format 185 x 280, brezlesni papir, 80 g, dvostranski
1,104   Dnevnik individualnega pouka     Odpri v novem oknu
zvezek šivan z žico (56 strani), , format 185 x 280, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
1,105   Spominska diploma maturantov     Odpri v novem oknu
list, format B4, brezlesni karton, 250 g, enostranski barvni tisk
1,107   Pohvala za odličen uspeh     Odpri v novem oknu
list, format A4, brezlesni karton, 160 g, enostranski barvni tisk
1,107 a   Priznanje - za športne dosežke     Odpri v novem oknu
list, format B4, brezlesni karton, 250 g, enostranski barvni tisk
1,107 b   Priznanje - za športne dosežke     Odpri v novem oknu
list, format B4, brezlesni karton, 250 g, enostranski barvni tisk
1,107/1   Priznanje - črke     Odpri v novem oknu
list, format A4, brezlesni karton, 160 g, enostranski barvni tisk
na vrh
1,107/2   Diploma - črke     Odpri v novem oknu
list, format A4, brezlesni karton, 160 g, enostranski barvni tisk
1,111   Priznanje - črke     Odpri v novem oknu
list, format B4, brezlesni karton, 160 g, enostranski barvni tisk
1,117 a   Podtisk - modra     Odpri v novem oknu
list,format A4, brezlesni karton, 170 g, enostranski barvni tisk
*1,210   Osebni list dijaka/dijakinje v dijaškem domu     Odpri v novem oknu
list,format A4, brezlesni, 80 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
*1,211   Potrdilo o bivanju v dijaškem domu     Odpri v novem oknu
list,format A5, brezlesni, 70 g, enostranski tisk, ni v prosti prodaji
*1,212   Dnevnik vzgojne skupine - v dijaškem domu     Odpri v novem oknu
knjiga, trda vezava, knjiga, trda vezava, format A4, brezlesni, 80 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
*1,213   Evidenca dijakov in študentov višjih šol v dijaškem domu     Odpri v novem oknu
knjiga, trda vezava, knjiga, trda vezava, indeks, format A4, brezlesni papir, 100 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
*1,214   Osebni list študenta/študentke višje šole     Odpri v novem oknu
list,format A4, brezlesni, 80 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
1,220   Prijava k splošni maturi     Odpri v novem oknu
pola, format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
1,221   Odjava od splošne mature - izpita     Odpri v novem oknu
list, format A4, brezlesni papir, 70 g, dvostranski tisk
na vrh
1,222   Prijava k izpitu     Odpri v novem oknu
list, format A4, brezlesni papir, 70 g, dvostranski tisk
1,223   Prijava k izpitu iz predmeta splošne mature     Odpri v novem oknu
pola,format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
1,224   Prijava k poklicni maturi     Odpri v novem oknu
pola,format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
1,225   Odjava od poklicne mature - predmeta     Odpri v novem oknu
list,format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
1,226   Sprememba prijave k splošni maturi     Odpri v novem oknu
list, format A4, brezlesni papir, 70 g, dvostranski tisk
*1,227   Zapisnik o poklicni maturi     Odpri v novem oknu
pola,format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
*1,227 a   Zapisnik o opravljanju predmetov poklicne mature     Odpri v novem oknu
pola,format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
1,240   Prijava k strokovnemu izpitu     Odpri v novem oknu
list,format A4, brezlesni papir, 80 g, enostranski
1,242   Ocena praktičnih nastopov     Odpri v novem oknu
list,format A4, brezlesni, 80 g, enostranski
1,243   Prijavnica na razpis pripravniških mest v vrtcih oz. šolah     Odpri v novem oknu
list,format A4, brezlesni, 80 g, enostranski
na vrh
1,248   Osebna mapa učitelja - delavca     Odpri v novem oknu
mapa harmonika, v hrbtu PVC žepek za etiketo, zapiranje z vpeto elastiko, format 240 x 330, umetno usnje, enostranski tisk
1,268   Predlog za napredovanje zaposlenih v vzg. in izobr. v nazive - kandidata predlaga zavod     Odpri v novem oknu
pola + list, format A4, brezlesni, 80 g, dvostranski
1,269   Predlog za napredovanje zaposlenih v vzg. in izobr. v nazive - kandidat se predlaga sam     Odpri v novem oknu
list v poli,format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski
1,271   Podtisk - čebelice     Odpri v novem oknu
list,format A4, brezlesni karton, 170 g, dvostanski
1,272   Podtisk - pikapolonice     Odpri v novem oknu
list,format A4, brezlesni karton, 170 g, dvostanski
1,273   Podtisk - krogi     Odpri v novem oknu
list,format A4, brezlesni karton, 170 g, dvostanski
1,274   Podtisk - metulji     Odpri v novem oknu
list,format A4, brezlesni karton, 170 g, dvostranski
1,276   Podtisk - knjige     Odpri v novem oknu
list,format A4, brezlesni karton, 170 g, dvostanski
1,277   Pohvala - knjiga     Odpri v novem oknu
list,format A4, brezlesni karton, 170 g, dvostanski
1,279   Podtisk - pisave     Odpri v novem oknu
list,format A4, brezlesni karton, 170 g, dvostanski
na vrh
1,285   Pohvala     Odpri v novem oknu
list,format A4, brezlesni karton, 170 g, dvostranski
1,287   Podtisk     Odpri v novem oknu
list,format A4, brezlesni papir, 170 g, dvostranski
1,289   Podtisk     Odpri v novem oknu
list,format A4, brezlesni karton, 170 g, dvostranski
1,290   Podtisk     Odpri v novem oknu
list,format A4, brezlesni karton, 170 g, dvostranski
1,291   Podtisk     Odpri v novem oknu
list,format A4, brezlesni karton, 170 g, dvostranski
1,292   Podtisk     Odpri v novem oknu
list, format A4, brezlesni papir, 140 g, dvostranski
1,296   Mapa učnih dosežkov učenca (zelena)     Odpri v novem oknu
mapa,format A4, brezlesni papir, 100 g,
1,298   Podtisk     Odpri v novem oknu
list, format A4, brezlesni papir, 170 g, enostranski barvni tisk
1,300   Podtisk     Odpri v novem oknu
list, format A4, brezlesni papir, 140 g, enostranski barvni tisk
1,303   Podtisk     Odpri v novem oknu
list, format A4, brezlesni papir, 140 g, dvostranski barvni tisk
na vrh
1,304   Podtisk     Odpri v novem oknu
list,format A4, dvostranski
*1,907   Redovalnica za drugo in tretje vzg.-izobr. obdobje     Odpri v novem oknu
9 polc, format 185 x 280, dokumentni papir, 100 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
*1,910   Dnevnik in redovalnica učne skupine     Odpri v novem oknu
zvezek,format 185x280, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
*1,911   Dnevnik za prvo vzg.-izobr. obdobje     Odpri v novem oknu
knjiga, trda vezava, knjiga,format 190x288, brezlesni papir, 100 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
*1,913   Dnevnik za drugo in tretje v.i.o.     Odpri v novem oknu
knjiga, trda vezava, knjiga,format 205x288, brezlesni papir, 100 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
*1,914   Dnevnik za podaljšano bivanje, jutranje varstvo     Odpri v novem oknu
zvezek,format 185x280, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
*1,915   Dnevnik za druge oblike dela z učenci     Odpri v novem oknu
3 polce, format 185x280, brezlesni, 80 g, dvostranski, ni v prosti prodaji
*1,915 a   Dnevnik za druge oblike dela z učenci - mapa     Odpri v novem oknu
mapa + list, format 320x255, karton, 150 g, dvostranski, ni v prosti prodaji
*1,915/I   Dnevnik za druge oblike dela z učenci     Odpri v novem oknu
3 polce, format 185x280, brezlesni, 80 g, dvostranski, ni v prosti prodaji
*1,921   OŠ-SKRO-Spričevalo o končanem razr.1-3, OŠ-SKRO     Odpri v novem oknu
list, format A4, on-offset, 90 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
na vrh
*1,924   OŠ-SKRŠ-Spričevalo o končanem razr.4-8, OŠ-SKRŠ     Odpri v novem oknu
list, format A4, on-offset, 90 g, enostranski tisk, ni v prosti prodaji
*1,926 n   Obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja ob koncu drugega ocenjevalnega obdobja     Odpri v novem oknu
list,format A4, dokumentni, 120 g, dvostanski, ni v prosti prodaji
*1,929   OŠ-ZŠ-Zaključno spričevalo OŠ, OŠ-ZŠ     Odpri v novem oknu
list, format A4, on-offset, 120 g, enostranski tisk, ni v prosti prodaji
*1,930   Matična knjiga za 9-letno OŠ     Odpri v novem oknu
knjiga, trda vezava, knjiga,format A4, dokumentni papir, 100 g, obojestranski tisk, ni v prosti prodaji
*1,931   Matični list     Odpri v novem oknu
list,format A4, dokumentni, 120 g, dvostranski, ni v prosti prodaji
na vrh