1 - Šolstvo in knjižnice
Razne tiskovine
1,5  Žepna redovalnica
format A6, brezlesni papir, 70 g, dvostranski tisk