Obrazci: Placila
tiskaj vse (Placila)
Podrocje ureja: Tanja Bukovec

5 - Gospodarstvo - trgovina   tiskaj kategorijo (5 - Gospodarstvo - trgovina)
5,27   Potrdilo o izplačilu - samokopirni  -
 blok á 100 listov, format A6, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
Samokopirni blagajniški blok za poslovanje z gotovinskimi izplačili.
         
5,29   Potrdilo o vplačilu - samokopirni  -
 blok á 100 listov, format A6, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
Samokopirni blagajniški blok za poslovanje z gotovinskimi vplačili.
         
5,30   Račun (za ročno pisanje - ležeč) - samokopirni  -
 blok á 100 listov, format A5, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
Samokopirni blok je namenjen davčnim zavezancemin drugim osebam.
         
5,31   Račun (za strojno pisanje - pokončen) - samokopirni  -
 blok á 100 listov, format A4, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
Samokopirni blok je namenjen davčnim zavezancem, in sicer za prodajo izdelkov in storitev po različnih davčnih stopnjah.
         
5,36   Račun (za ročno pisanje - ležeč) - samokopirni  -
 blok á 100 listov, format A6, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
Samokopirni blok je prilagojen predvsem poslovanju na terenu, lahko pa tudi nadomesti paragonski blok.
         
5,37   Račun - oštevilčen - samokopirni  -
 blok á 100 listov, format A6, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
Samokopirni blok je namenjen neposrednemu plačevanju blaga in storitev. Prvi lest je v modrem, drugi pa v rdečem tisku. Listi so oštevilčeni.
          na vrh
5,46   Knjiga ostalih terjatev in obveznosti  -
 knjiga,format A4 ležeč, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
5,47   Knjiga prihodkov in odhodkov  -
 50 listov, format 340 x 240 mm, brezlesni papir, 100 g, dvostranski tisk
         
6 - Knjigovodstvo - racunovodstvo   tiskaj kategorijo (6 - Knjigovodstvo - racunovodstvo)
6,3 b   Blagajniški dnevnik   -
 blok á 100 listov, format A5, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
Samokopirni blok za blagajniško poslovanje, listi so oštevilčeni. Soroden obrazec ima tudi seznam denarja v formatu A4 - obr. 6,50.
         
6,42   Knjiga prejemkov in izdatkov za društva  -
 knjiga,format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
Knjiga je namenjena vodenju poslovanja v društvih.
         
6,47   Vpisnik prejetih računov  -
 knjiga, trda vezava, knjiga,format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
Namenjen je vodenju evidence prejetih računov.
         
6,50   Blagajniški dnevnik   -
 blok á 100 listov, format A4, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
Samokopirni blok za blagajniško poslovanje, listi so oštevilčeni.
          na vrh
6,61   Blagajniški prejemek   -
 blok á 100 listov, format A5, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
Samokopirni blok za pisarniško poslovanje.
         
6,62   Blagajniški izdatek   -
 blok á 100 listov, format A5, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
Samokopirni blok za blagajniško poslovanje.
         
6,88   Temeljnica  -
 blok á 100 listov, format A5, brezlesni papir, 60 g, enostranski tisk
Nekopirni blok za računovodske službe.
         
6,89   Temeljnica ali nalog za vknjižbo   -
 blok á 100 listov, format A4, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
Samokopirni blok za računovodske službe.
         
6,89 a   Temeljnica ali nalog za vknjižbo   -
 blok á 100 listov, format A5, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
Samokopirni blok za računovodske službe.
         
7 - Finance   tiskaj kategorijo (7 - Finance)
7,11   Menica  -
 list, format 235 x 85, dokumentni papir, 120 g, enostranski tisk
V funkciji instrumenta za zavarovanje plačil; nepogrešljiva pri finančnem poslovanju.
          na vrh
7,42   Kuverta za plačilni list  -
 kuverta,format 250 x 12", samokopirni papir, dvostranski tisk
Troslojna, samokopirna plačilna kuverta je namenjena diskretnemu izplačevanju osebnih dohodkov.
7,43   Kuverta za plačilni list  -
 kuverta,format 250 x 8", samokopirni papir, dvostranski tisk
Troslojna, samokopirna plačilna kuverta je namenjena diskretnemu izplačevanju osebnih dohodkov.
na vrh