Obrazci: Davki
tiskaj vse (Davki)
Podrocje ureja: Tanja Bukovec

5 - Gospodarstvo - trgovina   tiskaj kategorijo (5 - Gospodarstvo - trgovina)
5,46   Knjiga ostalih terjatev in obveznosti  -
 knjiga,format A4 ležeč, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
5,47   Knjiga prihodkov in odhodkov  -
 50 listov, format 340 x 240 mm, brezlesni papir, 100 g, dvostranski tisk
         
5,53   Popis blaga (med letom) - samokopirni  -
 blok á 120 listov, format A4, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
Samokopirni blok je primeren za redne in izredne popise blaga v poslovnih prostorih.
    
7 - Finance   tiskaj kategorijo (7 - Finance)
7,54   Zahtevek za vračilo DDV, DDV-VP  -
 blok á 60 listov, format A4, samokopirni papir, 60 g, dvostranski tisk
         
7,55 SET   Evidenca o vračilu DDV kupcem iz 75. člena ZDDV  -
 set (1 + 2), format A5, samokopirni papir, 70 g, enostranski tisk
          na vrh