Obrazci: Prodaja, nabava in marketing
tiskaj vse (Prodaja, nabava in marketing)
Podrocje ureja: Tanja Bukovec

2 - Kmetijstvo, gozdno gospodarstvo in veterinarstvo   tiskaj kategorijo (2 - Kmetijstvo, gozdno gospodarstvo in veterinarstvo)
2,71   Potrdilo o odkupu - samokopirni  -
 blok á 100 listov, format 202 x 94, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
Samokopirni blok je namenjen odkupu različnih pridelkov in zelišč na terenu.
         
2,74   Potrdilo o odkupu živine  -
 blok á 100 listov, format 202 x 94, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
Samokopirni blok je namenjen odkupu živine, zlasti na terenu.
         
5 - Gospodarstvo - trgovina   tiskaj kategorijo (5 - Gospodarstvo - trgovina)
5,3 a    Viseča kartoteka - zelena  -
 list, format 99 x 210, brezlesni karton, 200 g, obojestranski tisk
Viseča kartoteka je na voljo v treh barvah: roza, šamoa in zelena.
    
5,3 a   Viseča kartoteka - roza  -
 list, format 99 x 210, brezlesni karton, 200 g, obojestranski tisk
Viseča kartoteka je na voljo v treh barvah: roza, šamoa in zelena.
    
5,3 a    Viseča kartoteka - šamoa  -
 list, format 99 x 210, brezlesni karton, 200 g, obojestranski tisk
Viseča kartoteka je na voljo v treh barvah: roza, šamoa in zelena.
    
5,13   Zaključnica o sklenitvi kupne pogodbe  -
 blok á 100 listov, format A4, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
Uporabniki tega samokopirnega bloka so predvsem zastopniki za sklepanje poslov s kupci na sejmih in na terenu.
          na vrh
5,14   Komisijski zapisnik o pregledu prejetega blaga  -
 blok á 100 listov, format A4, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
V sodobnem poslovanju je pri vračilu neustreznega blaga priporočliva uporaba samokopirnega bloka, ki spremlja vrnjeno blago dobavitelju.
         
5,19   Evidenca o nakupu in prodaji blaga v trgovini na debelo, Obrazec TDE  -
 knjiga á 60 listov, format A4, brezlesni papir, 70 g, enostranski tisk
5,20   Evidenca o nakupu in prodaji blaga v trgovini na drobno, Obrazec TDr  -
 knjiga á 60 listov, format A4, brezlesni papir, 70 g, enostranski tisk
         
5,21   Evidenca o prodaji opravljenih storitev, Obrazec TSt  -
 knjiga á 60 listov, format A4, brezlesni papir, 70 g, enostranski tisk
5,22   Odpremnica  -
 blok á 100 listov, format A5, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
Samokopirni blok je spremni dokument raznovrstnega blaga.
5,23   Dobavnica  -
 blok á 120 listov, format A6, brezlesni papir roza, 60 g, enostranski tisk
          na vrh
5,27   Potrdilo o izplačilu - samokopirni  -
 blok á 100 listov, format A6, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
Samokopirni blagajniški blok za poslovanje z gotovinskimi izplačili.
         
5,28   Dobavnica - samokopirna  -
 blok á 100 listov, format A6, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
Samokopirni blok je spremni dokument raznovrstnega blaga.
         
5,29   Potrdilo o vplačilu - samokopirni  -
 blok á 100 listov, format A6, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
Samokopirni blagajniški blok za poslovanje z gotovinskimi vplačili.
         
5,30   Račun (za ročno pisanje - ležeč) - samokopirni  -
 blok á 100 listov, format A5, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
Samokopirni blok je namenjen davčnim zavezancemin drugim osebam.
         
5,31   Račun (za strojno pisanje - pokončen) - samokopirni  -
 blok á 100 listov, format A4, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
Samokopirni blok je namenjen davčnim zavezancem, in sicer za prodajo izdelkov in storitev po različnih davčnih stopnjah.
         
5,36   Račun (za ročno pisanje - ležeč) - samokopirni  -
 blok á 100 listov, format A6, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
Samokopirni blok je prilagojen predvsem poslovanju na terenu, lahko pa tudi nadomesti paragonski blok.
          na vrh
5,37   Račun - oštevilčen - samokopirni  -
 blok á 100 listov, format A6, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
Samokopirni blok je namenjen neposrednemu plačevanju blaga in storitev. Prvi lest je v modrem, drugi pa v rdečem tisku. Listi so oštevilčeni.
         
5,39   Dobavnica - samokopirna  -
 blok á 100 listov, format A5, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
Samokopirni blok je spremni dokument raznovrstnega blaga.
         
5,40   Naročilnica - samokopirna  -
 blok á 100 listov, format A5, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
Samokopirni blok je namenjen naročanju blaga in storitev.
         
5,43   Naročilnica  -
 blok á 100 listov, format A4, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
Samokopirni blok je namenjen naročanju blaga in storitev.
         
5,45   Register opredmetenih osnovnih sredstev  -
 knjiga, trda vezava, 30 listov, format A4, brezlesni papir, 100 g, obojestranski tisk
5,55 a   Skladiščna kartoteka - šamoa  -
 list, format A5, brezlesni karton, 200 g, dvostranski tisk
          na vrh
5,56   Skladiščna kartoteka - roza  -
 list, format 210 x 198, brezlesni karton, 200 g, obojestranski tisk
5,56    Skladiščna kartoteka - šamoa  -
 list, format 210 x 198, brezlesni karton, 200 g, obojestranski tisk
         
5,56 a    Skladiščna kartoteka - zelena  -
 list, format 220 x 210, brezlesni karton, 200 g, dvostranski tisk
5,56 a   Skladiščna kartoteka - roza  -
 list, format 220 x 210, brezlesni karton, 200 g, dvostranski tisk
5,61 c   Dospetje (prevzemnica z obremenilnico)  -
 blok á 120 listov, format A4, brezlesni papir, 60 g, enostranski tisk
5,64   Dospetje (prevzemnica z obremenilnico)   -
 blok á 100 listov, format A5, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
Samokopirni blok za blagovno poslovanje.
na vrh
5,66   Prevzemni list v trgovini na drobno  -
 blok á 100 listov, format 413 x 194, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
5,67   Prevzemni list v trgovini na debelo  -
 blok á 100 listov, format 202 x 294, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
5,86   Zahtevek  -
 blok á 100 listov, format A5, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
         
5,87   Evidenca nabave in porabe pijač  -
 list, format 218 x 171, brezlesni karton, 250 g, obojestranski tisk
Kartoteka je obvezna za gostinske lokale in do dvojne navpične črte daje podatke, ki so predpisani.
         
5,88   Evidenca nabave in porabe živil  -
 list, format 218 x 171, brezlesni karton, 250 g, obojestranski tisk
Kartoteka je obvezna za gostinske lokale in do dvojne navpične črte daje podatke, ki so predpisani.
         
5,96   Skladiščna kartoteka (šamoa)  -
 list, format A5, brezlesni karton, 200 g, dvostranski tisk
          na vrh
5,96 a   Skladiščna kartoteka (roza)  -
 list, format A5, brezlesni karton, 200 g, dvostranski tisk
         
6 - Knjigovodstvo - racunovodstvo   tiskaj kategorijo (6 - Knjigovodstvo - racunovodstvo)
6,26 a   Oddajnica materiala   -
 blok á 100 listov, format A5, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
Samokopirni blok je namenjen skladiščnemu poslovanju.
         
6,41   Prejemnica materiala   -
 blok á 100 listov, format A5, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
Samokopirni blok je namenjen skladiščnemu poslovanju.
         
6,64 b   Dobavnica   -
 blok á 100 listov, format A4, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
Samokopirni blok je spremni dokument raznovrstnega blaga.
         
6,119   Reverz   -
 blok á 100 listov, format A5, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
Samokopirni blok je uveljavljen kot spremni dokument začasno izdanega blaga.
         
7 - Finance   tiskaj kategorijo (7 - Finance)
7,88 a   Evidenca nakupa in uporabe reprodukcijskega materiala  -
 list, format A4, brezlesni karton šamoa, 200 g, dvostranski tisk
Kartoteka kronološkega pregleda nakupa, uporabe in stanja zalog po količinah in vrednostih.
          na vrh