Obrazci: Pogodbe
tiskaj vse (Pogodbe)
Podrocje ureja: Tanja Bukovec

0 - Splošno   tiskaj kategorijo (0 - Splošno)
0,71   Najemna pogodba za poslovne prostore  -
 2 seta (1+3) v ovoju, format A4, samokopirni, enostranski tisk
Dva samokopirna seta (1+3) z vsemi predpisanimi elementi najemne pogodbe.

Po uveljavitvi novega Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS št. 83/01) je Pogodba obr. 0,71 vsebinsko prenovljena in ni več primerena za prodajo. Povečal se je tudi njen obseg.

Stara zaloga (vključno z LI. naklado iz leta 2001) je NEVELJAVNA in jo morate odpisati. Novi obrazci bodo na zalogi po 17. februarju 2003.

0,72   Avtorska pogodba  -
 set (1+3), format A4, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
Samokopirni set (1+3), z vsemi predpisanimi elementi avtorske pogodbe.
0,74   Najemna pogodba za stanovanje  -
 pola + list, format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
Pola z navodili za izpolnjevanje.
4 - Promet in zveze   tiskaj kategorijo (4 - Promet in zveze)
4,11   Kupoprodajna pogodba za vsa motorna vozila  -
 set v 4 izvodih (1 + 3), format A4, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
Samokopirni set (1+3), z vsemi zakonsko predpisanimi elementi prodajne pogodbe.
5 - Gospodarstvo - trgovina   tiskaj kategorijo (5 - Gospodarstvo - trgovina)
5,9   Pogodba o zaposlitvi s pojasnili; za zaposlene v gospodarskih družbah  -
 3 seti (1+2) v ovoju, format A4, samokopirni papir, 60 g, dvostranski tisk
Zakonsko predpisan obrazec v obliki treh samokopirnih setov (1+2), v ovoju; obvezen pri sklepanju delovnega razmerja; Novi Zakon o delovnem razmerju izenačuje s.p.-je z gospodarskimi družbam, zato dve različni pogodbi nista več potrebni (dosedanji 5,9 in 5,11). Združili smo ju v eno, ki bo imela šifro obrazca 5,9 tako kot dosedanja Pogodba o zaposlitvi (za zaposlene v gospodarskih družbah).
5,13   Zaključnica o sklenitvi kupne pogodbe  -
 blok á 100 listov, format A4, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
Uporabniki tega samokopirnega bloka so predvsem zastopniki za sklepanje poslov s kupci na sejmih in na terenu.
          na vrh
5,15 a   Kupoprodajna pogodba  -
 set(1+3), format A4, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
set (1+3), z vsemi predpisanimi elementi prodajne pogodbe.
5,71a   Darilna pogodba za avtomobile  -
 set (1+3), format A4, samokopirni papir, 60 g, enostranski
set (1+3).
         
5,74   Oporoka in pojasnila  -
 2 seta (1+1) v ovoju, format A4, samokopirni papir, 60 g, samokopirni papir
dva seta (1+1), v ovoju, oporoka vsebuje tudi pojasnila.
         
5,100   Podjemna pogodba - delovršna pogodba  -
 2 seta (1+2) v ovoju, format A4, samokopirni, 60 g, enostranski

Podjemna pogodba izhaja iz Obligacijskega zakonika in se sklepa v primerih, ko niso podani pogoji za sklenitev delovnega razmerja; (bistvena sestavina delovnega razmerja je osebno delo, nepretrgano delo, vključenost v organiziran delovni proces delodajalca, delo po navodilih delodajalca, ter plačilo za delo).

na vrh