Obrazci: Kakovost v poslovanju
tiskaj vse (Kakovost v poslovanju)
Podrocje ureja: Tanja Bukovec

3 - Industrija, gradbeništvo in obrt   tiskaj kategorijo (3 - Industrija, gradbeništvo in obrt)
3,81   Knjiga obračunskih izmer - uvodni list
 list, format A4, brezlesni papir, 70 g, dvostranski tisk
3,82   Knjiga obračunskih izmer - seznam vloženih obračunskih listov
 list, format A4, brezlesni papir, 70 g, dvostranski tisk
3,82 a   Knjiga obračunskih izmer - obračunski list
 list, format A4, brezlesni papir, 70 g, dvostranski tisk
4 - Promet in zveze   tiskaj kategorijo (4 - Promet in zveze)
4,6   Potni nalog z obračunom - prevozni list  -
 blok á 100 listov (50/50), format A5, samokopirni papir, 60 g, 1. list dvostranski tisk, 2. list enostranski tisk
Samokopirni blok je obvezen dokument pri prevozu blaga in/ali oseb v cestnem prometu, z obračunom potnih stroškov na hrbtni strani.
         
4,7   Potni nalog za prevoz oseb  -
 blok á 100 listov (50/50), format A5, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
Samokopirni blok je obvezen dokument pri prevozu oseb v cestnem prometu.
         
4,7 a   Potni nalog za prevoz oseb  -
 blok á 100 listov (50/50), format A5, brezlesni papir zelen , 60 g, dvostranski tisk
Nekopirni blok z možnostjo pisanja tudi na zadnjo stran, omogoča vpis več relacij. Je obvezen dokument pri prevozu oseb v cestnem prometu.
na vrh
4,8   Potni nalog za prevoz oseb  -
 blok á 100 listov (50/50), format A4, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
Samokopirni blok je obvezen dokument pri prevozu oseb v cestnem prometu.
         
4,9   Potni nalog za tovorno motorno vozilo  -
 blok á 100 listov (50/50), format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
Nekopirni blok je obvezen dokument pri prevozu blaga v cestnem prometu.
         
4,9 a   Potni nalog za tovorno motorno vozilo   -
 set v 2 izvodih (1+1) in vrečka, format A4, brezlesni papir 70 g in samokopirni papir, 60 g, dvostranski tisk
Obrazec v obliki samokopirnega seta (1+1) je obvezen dokument pri prevozu blaga v cestnem prometu. Drugi list ima vrečko, ki je namenjena shranjevanju računov in ostalih dokazil o potnih stroških.
         
4,10   Prevoznica  -
 blok á 100 listov, format A5, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
Samokopirni blok za vse prevoznike, ki blago evidentirajo količinsko in vrednostno.
         
4,22   Knjižica motornega vozila  -
 knjižica á 20 listov, format A6, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
Knjižica motornega vozila je namenjena vodenju različnih podatkov o motornem vozilu.
          na vrh