6 - Knjigovodstvo - racunovodstvo
Kontniki in dnevniki
6,104 a  Dnevnik finančnega knjigovodstva (trostolpni), uporabljamo ga skupno s kontniki obr. 6,103, 6,103a in 6,103b
list, format A3, brezlesni papir, 90 g, obojestranski tisk