6 - Knjigovodstvo - racunovodstvo
Kontniki in dnevniki
6,8  Kontnik finančnega knjigovodstva (trostolpni - brez barvnega roba), uporabljamo ga skupno z dnevnikom obr. 6,10
list, format 220 x 240, dokumentni papir, 100 g, obojestranski tisk