6 - Knjigovodstvo - racunovodstvo
Vpisniki faktur
6,46 b  Knjiga izdanih računov
24 pol, format A4 ležeč, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
 
Razširjena oblika Knjige izdanih računov ima 51 kolon, zato je postavljena na štirih zaporednih straneh, namenjena pa je zavezancem, ki morajo za sestavo poročil DURS-u zbrati še več različnih podatkov.