6 - Knjigovodstvo - racunovodstvo
Ostalo
6,28 b  Knjižica opravljenih delovnih ur
format B6, brezlesni papir, 80 g, obojestranski tisk