5 - Gospodarstvo - trgovina
Knjige za obrtnike
5,44  knjiga sklepov
knjiga, 30 oštevilčenih listov, format A4 ležeč, 80 g g, oštevilčene strani
 

Knjiga je namenjena overitvi in vodenju sklepov v malih in srednje velikih družbah z omejeno odgovornostjo in drugih podjetjih.

Zagotavlja vecjo preglednost poslovanja, pri cemer naj bi bili pravni posli bolj transparentni in zavedeni po casu nastanka na oštevilcenih straneh, ki jih sicer overi notar.

Sklepi, ki niso vpisani v Knjigi sklepov nimajo pravnega ucinka.