5 - Gospodarstvo - trgovina
Ostalo
5,13  Zaključnica o sklenitvi kupne pogodbe
blok á 100 listov, format A4, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
 
Uporabniki tega samokopirnega bloka so predvsem zastopniki za sklepanje poslov s kupci na sejmih in na terenu.