Obrazci
Podrocje ureja: Tanja Bukovec
  
9 - Sodstvo tiskaj
REDNA SODIšČA
9,620   Izjava o premoženjskem stanju, Obrazec ZST-1     Odpri v novem oknu
pola in 4 vložni listi, format A4, brezlesni papir , 80 g, dvostranski
9,628   Predlog za vpis pridobitve lastninske pravice, PRID 1     Odpri v novem oknu
list, format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
9,629   Predlog za vpis hipoteke, PRID 2     Odpri v novem oknu
list, format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
9,630   Predlog za vpis pridobitve maksimalne hipoteke, PRID 3     Odpri v novem oknu
list, format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
9,631   Predlog za vpis pridobitve hipoteke pri idealnem deležu, PRID 4     Odpri v novem oknu
list, format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
9,633   Zemljiškoknjižni predlog za vpis pridobitve stvarne služnosti, PRID 6     Odpri v novem oknu
list, format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
9,636   Predlog za vknjižbo lastninske pravice v zaznamovanem vrstnem redu, PRID 9     Odpri v novem oknu
list, format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
9,640   Predlog za izbris pravice, IZBR 1     Odpri v novem oknu
list, format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
9,641   Zemljiškoknjižni predlog za izbris zaznambe, IZBR 2     Odpri v novem oknu
list, format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
9,642   Zemljiškoknjižni predlog za vpis etažne lastnine na podlagi akta o oblikovanju etažne lastnine, ET 1     Odpri v novem oknu
pola , format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
na vrh
9,643   Zemljiškoknjižni predlog za vpis etažne lastnine na podlagi sporazuma solastnikov o oblikovanju etažne lastnine, ET 2     Odpri v novem oknu
pola , format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
na vrh