Obrazci
Podrocje ureja: Tanja Bukovec
  
8 - Zdravstvo, socialno in zdravstveno varstvo tiskaj
Tiskovine za podjetja in občane
8,40   Vloga za uveljavitev pravice do dodatka za veliko družino - Obrazec DP-4, Obrazec DP-4     Odpri v novem oknu
list, format A4 , ekološki papir, 80 g, dvostranski tisk
8,42   Zahteva za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine z Navodilom za izpolnjevanje     Odpri v novem oknu
pola in vložni list, format A4, brezlesni, 80 g, dvostranski tisk
8,43   Vloga za izredno denarno socialno pomoč     Odpri v novem oknu
pola, 2 x zgibana, format A4, brezlesni, 80 g, dvostranski
8,44   Vloga za uveljavljanje državne štipendije za dijake in študente     Odpri v novem oknu
A4 pola, 2 x zgibano in perforirano, format A4, brezlesni, 80 g, dvostranski
8,45   Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev     Odpri v novem oknu
3 x A4 pola in 4 x A4 vložnih listov , format A4, brezlesni papir, 80 g,
8,47   Vloga za izredno denarno socialno pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba     Odpri v novem oknu
pola in A4 vložni list, format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski barvni tisk
8,151 set   Zahtevek ZZZS za refundacijo bruto nadomestil plače in prispevkov od razlike do minimalne plače     Odpri v novem oknu
set v 2 izvodih (1+1), format A3, samokopirni papir, 60 g, enostranski
8,256   Poročilo o zadržanosti in osebnem dohodku, ER-28     Odpri v novem oknu
list, format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
na vrh