Obrazci
Podrocje ureja: Tanja Bukovec
  
8 - Zdravstvo, socialno in zdravstveno varstvo tiskaj
Tiskovine za bolnišnice
8,9   Seznam oddane obleke     Odpri v novem oknu
blok á 100 listov, format A5, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
8,10   Dnevni pregled o gibanju bolnikov, Obr. 10-01     Odpri v novem oknu
list, format A5, brezlesni papir, 70 g, enostranski tisk
8,13   Matična knjiga za bolnišnice     Odpri v novem oknu
pola, format A3, dokumentni papir, 100 g, obojestranski tisk
knjiga, trda vezava:        50 pol - 100 listov
8,14   Indeks k matični knjigi (za bolnišnice)     Odpri v novem oknu
pola, format A3, dokumentni papir, 100 g, dvostranski tisk
knjiga, trda vezava:        50 pol - 100 listov
        100 pol - 200 listov
        200 pol - 400 listov
8,15   Potrdilo bolnišnice     Odpri v novem oknu
blok á 100 listov, format A6, brezlesni papir, 60 g, enostranski tisk
8,17   Matični list s popisom bolezni     Odpri v novem oknu
list, format 3 x A4, brezlesni papir, 70 g, dvostranski tisk
8,18   Obvestilo zdravniku     Odpri v novem oknu
list, format A5, brezlesni papir, 70 g, enostranski tisk
8,18 a   Obvestilo zdravniku     Odpri v novem oknu
set v 2 izvodih (1+1), format A5, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
8,25   Zdravniško potrdilo     Odpri v novem oknu
blok á 100 listov, format A5, brezlesni papir, 60 g, enostranski tisk
8,25 a   Zdravniško spričevalo (za splošno uporabo)     Odpri v novem oknu
list, format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
na vrh
8,29   Napotnica za histopatološki pregled     Odpri v novem oknu
pola, format A4, brezlesni papir, 80 g, obojestranski tisk
8,37   Naročilnica (za bolnišnice)     Odpri v novem oknu
blok á 100 listov (50/50), format A5, brezlesni papir rumen in brezlesni bel, 60 g, enostranski tisk
8,39   Seznam naročenega in oddelku izdanega perila     Odpri v novem oknu
blok á 100 listov, format A5, brezlesni papir, 60 g, enostranski tisk
8,43 a   Naznanilo smrti, ER-30     Odpri v novem oknu
list, format A6, brezlesni papir, 70 g, dvostranski tisk
8,46   Temperaturni list     Odpri v novem oknu
list, format A4, brezlesni papir, 100 g, obojestranski tisk
8,49   Ambulantna knjiga (za vse oddelke bolnišnic)     Odpri v novem oknu
pola, format A3, brezlesni papir, 100 g, obojestranski tisk
knjiga, trda vezava:        50 pol - 100 listov
        100 pol - 200 listov
        200 pol - 400 listov
8,50   Matična knjiga (za vse oddelke bolnišnic)     Odpri v novem oknu
pola, format A3, brezlesni papir, 100 g, obojestranski tisk
knjiga, trda vezava:        50 pol - 100 listov
        100 pol - 200 listov
        200 pol - 400 listov
        300 pol - 600 listov
8,51   Protokol bolnikov     Odpri v novem oknu
knjiga, trda vezava, knjiga,format A4, brezlesni papir, 100 g, obojestranski tisk
knjiga, trda vezava:        50 pol - 100 listov
8,52   Popis bolezni     Odpri v novem oknu
pola, format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
8,54   Operacijski protokol, 1-21-13     Odpri v novem oknu
knjiga, trda vezava, knjiga,format A4, brezlesni papir, 100 g, dvostranski tisk
na vrh
8,122   Temperaturni list - porodniški     Odpri v novem oknu
list, format A4, brezlesni papir, 80 g, obojestranski tisk
8,123   Ginekološki zapisnik     Odpri v novem oknu
pola, format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
8,171   Prijava fetalne smrti     Odpri v novem oknu
list, format A4, brezlesni papir, 80 g, enostranski tisk
*8,172   Porodni zapisnik     Odpri v novem oknu
pola, format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
*8,173   Novorojenček     Odpri v novem oknu
pola, format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
na vrh