Obrazci
Podrocje ureja: Tanja Bukovec
  
7 - Finance tiskaj
Tiskovine za davek na dodano vrednost
7,54   Zahtevek za vračilo DDV, DDV-VP  -     Odpri v novem oknu
blok á 60 listov, format A4, samokopirni papir, 60 g, dvostranski tisk
7,55 SET   Evidenca o vračilu DDV kupcem iz 75. člena ZDDV  -     Odpri v novem oknu
set (1 + 2), format A5, samokopirni papir, 70 g, enostranski tisk
7,85   Informativno potrdilo , INF-4     Odpri v novem oknu
set,60 g,
7,160   Zahtevek za vračilo trošarine za energente za fizične osebe, TRO-A     Odpri v novem oknu
list, format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
na vrh