Obrazci
Podrocje ureja: Tanja Bukovec
  
2 - Kmetijstvo, gozdno gospodarstvo in veterinarstvo tiskaj
Tiskovine za vinogradništvo
*2,30   Spremni dokument za prevoz vina in drugih proizvodov na ozemlju Republike Slovenije     Odpri v novem oknu
set v 3 izvodih (1+2), format A4 ležeč, samokopirni papir, 60 g, enostranski, ni v prosti prodaji
*2,33   Prijava letnega pridelka grozdja     Odpri v novem oknu
set v 2 izvodih (1+1), format A4, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk (1. list), 2. list dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
*2,34   Prijava letnega pridelka zgoščenega grozdnega mošta in ostalih proizvodov     Odpri v novem oknu
set v 2 izvodih (1+1), format A4, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk (1. list), 2. list dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
na vrh