avtor: Primož Hvala
ilustracije: Bojan Sumrak

Spletni priročnik: Marketing

1. Kaj je to marketing ?

Primer: povecanje prodaje knjige »Nacini uspešnega vodenja timov«
Knjiga se v Sloveniji prodaja pol leta. Prodajamo jo v vseh vecjih knjigarnah po Sloveniji. Cena je primerljiva z sorodno poslovno literaturo. V tem obdobju smo knjigo predstavili vsem knjigarnam in naredili oglase, ki so bili objavljeni v Delu, Dnevniku in Veceru. Kaj še lahko naredimo?Mirno lahko trdimo, da v slovenskem poslovnem svetu nimamo enotne predstave o marketingu. Mnogi menijo, da je marketing le drugi izraz za prodajo, da so to oglasi oziroma da je to »reklama«. Je pa mnogo vec.

1. Kaj je to marketing ?

Marketing lahko razumemo kot poslovno filozofijo, ki v središce postavlja potrošnike in njihovo zadovoljstvo. Center našega razmišljanja in vse naše aktivnosti so naravnane k doseganju zadovoljnih potrošnikov. To ne pomeni, da se podjetje odpove svojim ciljem – dobicek, tržni delež itd. Pomeni, da verjamemo v doseganje poslovnih ciljev podjetja prek zadovoljevanja potreb potrošnikov. Zakaj? Zato, ker je potrošnik tisti, ki se odloca ali bo naš izdelek kupil oziroma ali bo »koristil« našo storitev.

Primer: Povecanje prodaje lahko dosežemo s povecano prodajo dosedanjim kupcem (ponovni nakup knjige za darilo, nakup nove izdaje knjige in pa prodaja sorodne literature) ali s prodajo knjige novim kupcem. Kdo so lahko novi kupci? Vecjo prodajo podjetje doseže tudi s prodajo novih izdelkov – npr. poleg knjige organiziramo tudi delavnice, kjer je knjiga dodatno grad abortionpill-online.com pregnancy ivo za udeležence.

Povecanje prodaje ne pomeni nujno tudi povecanja dobicka. Kako ob sedanji prodaji doseci vecji dobicek? Je res nujno, da oglašujemo knjigo v Veceru? Je, ce potencialni kupci berejo Vecer. Ce ne, je to lahko tudi nepotreben izdatek.

To pomeni, da moramo najprej zelo dobro poznati svoje kupce oziroma potencialne uporabnike naših izdelkov/storitev. Vedeti moramo kdo so potencialni kupci našega izdelka. kakšne so njihove potrebe, predvideti njihove želje, vedeti ali se o nakupu odlocajo sami ali na njihovo odlocitev še kdo vpliva, kdaj se odlocajo za nakup dolocenih vrst izdelkov, kje jih kupujejo, katera lastnost izdelka je za nakupno odlocitev najpomembnejša, kako pogosto kupujejo naš izdelek, ali ob tem potrebujejo še kaj drugega, ali želijo dostavo izdelka na dom itd...

Primer:Knjiga ima trde platnice in zelo dober tisk. Ce je to za potrošnike zelo pomembno, izdatke lahko upravicimo. Ce pa bi bili enako zadovoljni z žepno izdajo, je naša investicija nepotrebna in nam znižuje dobicek. Do teh ugotovitev lahko pridemo prek pogovorov s kupci, pripravimo anketne med obiskovalci knjigarn, narocimo raziskavo pri ponudniku tržnih raziskav itd.Zakaj prodajamo knjigo samo v knjigarnah? Ali naši potencialni kupci sploh hodijo v knjigarne? Ce ne, jih moramo »obiskati« prek druge prodajne poti.

Vse informacije o potrošnikih poskušamo uporabiti tako, da bomo cim bolje zadovoljili njihove potrebe, da bodo potrošniki zadovoljni z našimi izdelki oziroma storitvami. Torej vse svoje znanje in informacije o potr
Povezave
Obrazci povezani s prodajo, nabavo in marketingom