6 - Knjigovodstvo - racunovodstvo
Blagajniško poslovanje
6,3 b  Blagajniški dnevnik
blok á 100 listov, format A5, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
 
Samokopirni blok za blagajniško poslovanje, listi so oštevilčeni. Soroden obrazec ima tudi seznam denarja v formatu A4 - obr. 6,50.