Obrazci
Podrocje ureja: Tanja Bukovec
  
8 - Zdravstvo, socialno in zdravstveno varstvo
8,1   Zobozdravstveni karton     
list, format A5, brezlesni karton šamoa, 200 g, dvostranski tisk
               *3838884214513*
8,1 PVC   Ovitek PVC za zobozdravstveni karton     
kos,format 215 x 160 mm, PVC, ni tiska
               *3838884299916*
8,2   Kartoteka za material     
list, format A5, brezlesni karton zelen, 200 g, dvostranski tisk
               *3838884214520*
8,3   Zobni status     
list, format A5, brezlesni karton moder, 200 g, dvostranski tisk
               *3838884247955*
8,8   Zdravstveni karton splošne prakse (z vloženim obr. 8,22)     
mapa in A4 pola, format A4 , brezlesni karton šamoa 220 g, brezlesni papir 100 g, 220 in 100 g, dvostranski tisk
               *3838884214629*
8,8 PVC   Ovitek PVC za zdravstveni karton splošne prakse     
kos,format 320 x 245 mm, PVC, ni tiska
               *3838884308830*
8,9   Seznam oddane obleke     
blok á 100 listov, format A5, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
               *3838884214636*
8,10   Dnevni pregled o gibanju bolnikov, Obr. 10-01     
list, format A5, brezlesni papir, 70 g, enostranski tisk
               *3838884214643*
8,11   Zdravstveni karton za medicino dela (z vloženim obr. 8,22)     
mapa in A4 pola, format A4, brezlesni karton šamoa 220 g, brezlesni papir 100 g, 220 in 100 g, dvostranski tisk
               *3838884214650*
8,12   Zdravstveni karton kožno - veneričnega bolnika (z vloženim obr. 8,22), 1-07-10     
mapa in A4 pola, format A4, brezlesni karton šamoa 220 g, brezlesni papir 100 g, 220 in 100 g, dvostranski tisk
               *3838884214667*
8,13   Matična knjiga za bolnišnice     
pola, format A3, dokumentni papir, 100 g, obojestranski tisk
               *3838884214674*
knjiga, trda vezava:        50 pol - 100 listov

*3838884214681*

8,14   Indeks k matični knjigi (za bolnišnice)     
pola, format A3, dokumentni papir, 100 g, dvostranski tisk
               *3838884214797*
knjiga, trda vezava:        50 pol - 100 listov

*3838884214803*

        100 pol - 200 listov

*3838884214810*

        200 pol - 400 listov

*3838884214834*

8,15   Potrdilo bolnišnice     
blok á 100 listov, format A6, brezlesni papir, 60 g, enostranski tisk
               *3838884214841*
*8,16   Potrdilo o strokovnemu izpitu (izdajatelj Ministrstvo za zdravje RS)     
list, format A4, dokumentni papir, 120 g, enostranski tisk na podtisku s hologramom, ni v prosti prodaji
               *3838884214858*
*8,16 a   Potrdilo o strokovnem izpitu (izdajatelj pooblaščeni zdravstveni zavodi)     
list,format A4, dokumentni, 120 g, na podtisku s holgramom, ni v prosti prodaji
               *3838884261463*
8,17   Matični list s popisom bolezni     
list, format 3 x A4, brezlesni papir, 70 g, dvostranski tisk
               *3838884214865*
8,18   Obvestilo zdravniku     
list, format A5, brezlesni papir, 70 g, enostranski tisk
               *3838884214872*
8,18 a   Obvestilo zdravniku     
set v 2 izvodih (1+1), format A5, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
               *383888427405*
*8,20   Potrdilo o preizkusu iz zdravstvenih vsebin     
list, format A4, dokumentni , 120 g, enostranski, ni v prosti prodaji
               *383888427407*
8,21   Karton za prve in periodične zdravniške preglede     
list, format A4, brezlesni karton roza, 200 g, dvostranski tisk
               *3838884214902*
8,22   Vložek za zdravstvene kartone (za obr. 8,8, 8,11, 8,12, 8,84, 8,85, 8,92)     
pola, format 205 x 290, brezlesni papir, 100 g, obojestranski tisk
               *3838884214919*
8,24   Laboratorijski protokol     
knjiga, trda vezava, knjiga,format A4, brezlesni papir, 100 g, obojestranski tisk
               *3838884214933*
knjiga, trda vezava:        200 pol - 400 listov

*3838884232265*

8,25   Zdravniško potrdilo     
blok á 100 listov, format A5, brezlesni papir, 60 g, enostranski tisk
               *3838884214964*
8,25 a   Zdravniško spričevalo (za splošno uporabo)     
list, format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
               *3838884214971*
8,26   Knjiga reševalnih prevozov     
pola, format A3, brezlesni papir, 100 g, obojestranski tisk
               *3838884214988*
knjiga, trda vezava:        50 pol - 100 listov

*3838884214995*

        100 pol - 200 listov

*3838884231626*

8,29   Napotnica za histopatološki pregled     
pola, format A4, brezlesni papir, 80 g, obojestranski tisk
               *3838884215022*
8,33 a   List poškodovanca, 3-21-62     
list, format A5, brezlesni papir, 70 g, dvostranski tisk
               *3838884215145*
8,37   Naročilnica (za bolnišnice)     
blok á 100 listov (50/50), format A5, brezlesni papir rumen in brezlesni bel, 60 g, enostranski tisk
               *3838884215190*
8,39   Seznam naročenega in oddelku izdanega perila     
blok á 100 listov, format A5, brezlesni papir, 60 g, enostranski tisk
               *3838884215213*
8,40   Vloga za uveljavitev pravice do dodatka za veliko družino - Obrazec DP-4, Obrazec DP-4     
list, format A4 , ekološki papir, 80 g, dvostranski tisk
               *3838884258357*
8,42   Zahteva za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine z Navodilom za izpolnjevanje     
pola in vložni list, format A4, brezlesni, 80 g, dvostranski tisk
               *3838884251075*
8,43   Vloga za izredno denarno socialno pomoč     
pola, 2 x zgibana, format A4, brezlesni, 80 g, dvostranski
               *3838884307482*
8,43 a   Naznanilo smrti, ER-30     
list, format A6, brezlesni papir, 70 g, dvostranski tisk
               *3838884215268*
8,44   Vloga za uveljavljanje državne štipendije za dijake in študente     
A4 pola, 2 x zgibano in perforirano, format A4, brezlesni, 80 g, dvostranski
               *3838884052993*
8,45   Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev     
3 x A4 pola in 4 x A4 vložnih listov , format A4, brezlesni papir, 80 g,
               *3838884052979*
8,46   Temperaturni list     
list, format A4, brezlesni papir, 100 g, obojestranski tisk
               *3838884215299*
8,47   Vloga za izredno denarno socialno pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba     
pola in A4 vložni list, format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski barvni tisk
               *3838884313544*
8,49   Ambulantna knjiga (za vse oddelke bolnišnic)     
pola, format A3, brezlesni papir, 100 g, obojestranski tisk
               *3838884215343*
knjiga, trda vezava:        50 pol - 100 listov

*3838884215350*

        100 pol - 200 listov

*3838884215367*

        200 pol - 400 listov

*3838884215374*

8,50   Matična knjiga (za vse oddelke bolnišnic)     
pola, format A3, brezlesni papir, 100 g, obojestranski tisk
               *3838884215398*
knjiga, trda vezava:        50 pol - 100 listov

*3838884215404*

        100 pol - 200 listov

*3838884215411*

        200 pol - 400 listov

*3838884215428*

        300 pol - 600 listov

*3838884253543*

8,51   Protokol bolnikov     
knjiga, trda vezava, knjiga,format A4, brezlesni papir, 100 g, obojestranski tisk
               *3838884233330*
knjiga, trda vezava:        50 pol - 100 listov

*3838884215435*

8,52   Popis bolezni     
pola, format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
               *3838884215442*
8,54   Operacijski protokol, 1-21-13     
knjiga, trda vezava, knjiga,format A4, brezlesni papir, 100 g, dvostranski tisk
               *3838884215466*
8,60   Prehrana pri zdravljenju z insulinom s Preglednico enakovrednih živil     
zvezek á 8 pol (32 strani), format A5, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
               *3838884215565*
8,61   Pregledi - izvidi - rentgenski in drugi pregledi     
blok á 100 listov, format A5, brezlesni papir, 70 g, dvostranski tisk
               *3838884215572*
8,61 a   Napotnica za rentgen     
list, format A5, brezlesni papir, 70 g, enostranski tisk
               *3838884215589*
8,62   Karton sladkornega bolnika     
mapa, format 221 x 308, brezlesni karton zelen, 200 g, dvostranski tisk
               *3838884215596*
8,62 a   Terapevtski list - prehrana, tablete     
list, format A4, brezlesni karton šamoa, 200 g, dvostranski tisk
               *3838884231749*
8,62 b   Terapevtski list - insulin     
list, format A4, brezlesni karton šamoa, 200 g, obojestranski tisk
               *3838884231756*
8,62 c   Očesno ozadje - arterijska hipertenzija     
list, format A4, brezlesni karton svetlo moder, 200 g, dvostranski tisk
               *3838884237000*
8,62 d   Diabetično stopalo     
list, format A4, brezlesni karton siv, 200 g, dvostranski tisk
               *3838884237017*
8,62 e   Nefropatija     
list, format A4, brezlesni karton bel, 200 g, obojestranski tisk
               *3838884237024*
8,62 f   Zdravstvenovzgojni list sladkornega bolnika     
list, format A4, brezlesni karton roza, 200 g, dvostranski tisk
               *3838884238908*
8,63   Evidenčna knjiga prijav o poškodbah pri delu, ER-9     
knjiga, trda vezava, knjiga,format A4, brezlesni papir, 80 g, obojestranski tisk
               *3838884215602*
8,64   Osnovni karton v pneumofiziološkem dispanzerju, 1-06-10     
list, format A6, brezlesni karton šamoa, 200 g, dvostranski tisk
               *3838884215619*
8,64 PVC   Ovitek PVC za osnovni karton v pneumofiziološkem dispanzerju     
kos,format 166 x 108 mm, PVC, ni tiska
               *3838884303156*
8,66   Družinski omot za osebe v kontaktu, 1-06-12     
mapa, format 225 x 165, brezlesni karton zelen, 200 g, enostranski tisk
               *3838884215633*
8,72   Poročilo babice - prijava poroda     
list, format A4, brezlesni karton zelen, 200 g, dvostranski tisk
               *3838884215701*
8,74   Evidenčni obrazec za zdravstvenovzgojno delo     
list, format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
               *3838884238182*
8,76   Zdravstvenovzgojni karton (z vloženim obr. 8,79)     
mapa in A4 pola, format A4, brezlesni karton moder 220 g, brezlesni papir 100 g, 220 in 100 g, dvostranski tisk
               *3838884247962*
8,78   Recept (potrdilo) za očala z obračunom, ZP-5     
list, format A5, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
               *3838884215763*
8,79   Evidenca zdravstvene vzgoje     
pola,format 205 x 290, brezlesni papir, 100 g, obojestranski tisk
               *3838884248686*
8,80   Otroški list (dojenček, mali, predšolski in šolski otrok), P-4     
pola, format B5, brezlesni karton šamoa, 200 g, dvostranski tisk
               *3838884215787*
8,81   Socialna anamneza družine, P-3     
pola, format B5, brezlesni karton zelen, 200 g, dvostranski tisk
               *3838884215794*
8,82   Nosečnica (otročnica)     
pola, format B5, brezlesni karton moder, 200 g, dvostranski tisk
               *3838884215800*
8,84   Zdravstveni karton učenca (z vloženim obr. 8,22 in 8,84 b), 1-04-10     
mapa in A4 pola, format A4, brezlesni karton šamoa 220 g, brezlesni papir 100 g, 220 in 100 g, dvostranski tisk
               *3838884215824*
8,84 b   Diagram o telesni višini in teži     
list, format 205 x 290, brezlesni papir, 100 g, dvostranski tisk
               *3838884233248*
8,85   Otroški zdravstveni karton (z vloženim obr. 8,22), 1-03-10     
mapa in A4 pola, format A4, brezlesni karton šamoa 220 g, brezlesni papir 100 g, 220 in 100 g, dvostranski tisk
               *3838884215848*
8,86   List bolnika, P-6     
list, format B5, brezlesni karton svetlo moder, 200 g, dvostranski tisk
               *3838884215862*
8,87   List starčka, P-7     
list, format B5, brezlesni karton šamoa, 200 g, dvostranski tisk
               *3838884215879*
8,88   Patronažni karton družine (ovoj za obr. 8,80; 8,81; 8,82; 8,86; 8,87 in 8,89), P-1     
pola, format 280 x 200, brezlesni karton šamoa, 250 g, enostranski tisk
               *3838884215886*
8,88 PVC   Ovitek PVC za patronažni karton družine     
kos,format 302 x 216 mm, PVC, ni tiska
               *3838884066631 *
8,89   Kartica za planiranje ponovnih obiskov, P-2     
list, format A6, brezlesni karton šamoa, 200 g, dvostranski tisk
               *3838884215893*
8,92   Zdravstveni karton za žene (z vloženim obr. 8,22)     
mapa in A4 pola, format A4, brezlesni karton šamoa 220 g, brezlesni papir 100 g, 220 in 100 g, dvostranski tisk
               *3838884215923*
8,93   Zobozdravstveni karton otroka - učenca (za deklice)     
list, format 228 x 165, brezlesni karton roza, 250 g, dvostranski tisk, PVC ovitek
               *3838884215947*
8,93 PVC   Ovitek PVC za zobozdravstveni karton otroka - učenca     
kos,format 237 x 170, PVC, ni tiska
               *3838884299923*
8,94   Zobozdravstveni karton otroka - učenca (za dečke)     
list, format 228 x 165, brezlesni karton zelen, 250 g, dvostranski tisk, PVC ovitek
               *3838884215954*
8,95   Statistično poročilo o delu patronažnega varstva     
A4 pola (6 strani), format A4 , brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
               *3838884215961*
8,99   Knjiga evidence mamil     
knjiga, trda vezava, knjiga,format A4, brezlesni papir, 100 g, obojestranski tisk
               *3838884216005*
8,100   Dnevnik porabe mamil     
knjiga, trda vezava, knjiga,format A4, brezlesni papir, 100 g, obojestranski tisk
               *3838884216012*
8,101   Knjiga evidence atestov     
zvezek á 25 pol (50 listov), format A4, brezlesni papir, 100 g, obojestranski tisk
               *3838884216029*
8,102   Knjiga evidenc narkotičnih in psihotropnih snovi - predpisovanje     
knjiga, trda vezava, knjiga, trdo vezana v umetno usnje a 25 pol (50 listov), format A4 , brezlesni papir, 100 g, dvostranski tisk
               *3838884258579*
8,107   Naročilna in evidenčna knjiga zobnih ambulant     
knjiga, trda vezava, knjiga,format A4, brezlesni papir, 80 g, obojestranski tisk
               *3838884216104*
8,110   Izkaznica za diabetike - motena toleranca za glukozo     
pola, format 145 x 98, brezlesni karton svetlo moder, 200 g, dvostranski tisk
               *3838884237079*
8,111   Izkaznica za diabetike - prehrana, tablete     
pola, format 145 x 98, brezlesni karton roza, 200 g, dvostranski tisk
               *3838884237055*
8,112   Izkaznica za diabetike - insulin     
pola, format 145 x 98, brezlesni karton šamoa, 200 g, dvostranski tisk
               *3838884237062*
8,118   Predlog za uvedbo postopka za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja, OBR. IZ 1     
pola, format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
               *3838884216210*
8,121   Predlog za uvedbo postopka za uveljavljanje pravice do invalidnine , OBR. IZ 3     
list, format A4 , brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
               *3838884257381*
8,122   Temperaturni list - porodniški     
list, format A4, brezlesni papir, 80 g, obojestranski tisk
               *3838884216258*
8,123   Ginekološki zapisnik     
pola, format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
               *3838884216265*
8,128   Materinska knjižica z dodatkom Česar morda še niste vedeli     
knjižica, format 115 x 157, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
               *3838884216340*
8,148   Strokovno mnenje     
pola, format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
               *3838884216579*
8,151 set   Zahtevek ZZZS za refundacijo bruto nadomestil plače in prispevkov od razlike do minimalne plače     
set v 2 izvodih (1+1), format A3, samokopirni papir, 60 g, enostranski
               *3838884263276*
8,154   Popis spisa     
pola, format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
               *3838884216630*
8,159   Spremni list za mikrobiološke preiskave     
set v 3 izvodih (1+2), format A4, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
               *3838884216708*
8,160   Spremni list za mikrobiološke preiskave oseb pod zdravstvenim nadzorom     
blok á 50 listov, format A4, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
               *3838884216715*
8,162   Evidenčna knjiga o nalezljivih boleznih, EPID. 51-02     
knjiga, mehka vezava, 6 pol - 12 listov, format B4, brezlesni papir, 80 g, obojestranski tisk
               *3838884216739*
8,163   Prijava obolenja - smrti za nalezljivo boleznijo, EPID. obr. št. 1     
set v 2 izvodih (1+1), format 150 x 129, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
               *3838884216746*
8,164   Zbirna prijava obolenja - smrti za gripo, EPID. obr. št. 3     
list, format A6, brezlesni karton roza, 200 g, dvostranski tisk
               *3838884216753*
8,171   Prijava fetalne smrti     
list, format A4, brezlesni papir, 80 g, enostranski tisk
               *3838884216821*
*8,172   Porodni zapisnik     
pola, format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
               *3838884245753*
*8,173   Novorojenček     
pola, format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
               *3838884245760*
8,183   Protokol za serodiagnozo luesa     
pola, format A4, brezlesni papir, 100 g, obojestranski tisk
               *3838884216951*
knjiga, trda vezava:        100 pol - 200 listov

*3838884216968*

*8,196   Knjižica o cepljenju     
knjižica, format A6, dokumentni papir rumen, 90 g, dvostranski barvni tisk, ni v prosti prodaji
               *3838884217132*
*8,197   Kartoteka za cepljenje     
list, format 155 x 135, brezlesni karton, 200 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
               *3838884217149*
8,199   Evidenca o prometu in kupcih kemikalij     
knjiga, trda vezava, knjiga, format A4, brezlesni papir, 100 g, obojestranski tisk
               *3838884217163*
8,201   Zdravniška knjiga (za paciente, za katere se ne vodi zdravstveni karton)     
pola, format A4, brezlesni papir, 100 g, obojestranski tisk
               *3838884217187*
knjiga, trda vezava:        50 pol - 100 listov

*3838884217194*

        100 pol - 200 listov

*3838884217200*

        200 pol - 400 listov

*3838884217224*

8,204   Napotnica za predhodni preventivni zdravstveni pregled z zdravniškim spričevalom     
A4 pola, format A4 , brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
               *3838884257794*
8,205   Napotnica za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled z zdravniškim spričevalom     
A4 pola, format A4 , brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
               *3838884257800*
8,208   Naročilnica in obračun za zdravniški obisk na bolnikovem domu     
blok á 100 listov, format A6, brezlesni papir zelen, 60 g, dvostranski tisk
               *3838884217293*
8,210   Vabilo na zdravniški pregled     
list, format A6, brezlesni karton zelen, 200 g, dvostranski tisk
               *3838884217323*
8,220   Vabilo k zdravniškemu pregledu     
list, format A7, brezlesni karton zelen, 200 g, dvostranski tisk
               *3838884217422*
8,223   Rentgenska knjiga (za ambulante)     
pola, format A4, brezlesni papir, 100 g, obojestranski tisk
               *3838884217453*
knjiga, trda vezava:        100 pol - 200 listov

*3838884217460*

8,236   Napotnica za laboratorij z izvidi     
list, format A5, brezlesni papir, 70 g, dvostranski tisk
               *3838884217620*
8,237   Sistematični pregledi dojenčka, malega in predšolskega otroka (z diagramom)     
pola in vložni list, format A4, brezlesni papir 100 g in brezlesni karton moder 200 g, 100 + 200 g, dvostranski tisk
               *3838884217637*
8,237 a   Vabilo na sistematske preglede malega in predšolskega otroka - dopisnica     
list, format A6, brezlesni karton šamoa, 200 g, dvostranski tisk
               *3838884232296*
8,239   Poročilo o sistematičnih pregledih malih in predšolskih otrok     
pola, format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
               *3838884217651*
8,240   Laboratorijska knjiga     
pola, format A4, brezlesni papir, 100 g, obojestranski tisk
               *3838884217668*
knjiga, trda vezava:        100 pol - 200 listov

*3838884217675*

        200 pol - 400 listov

*3838884217682*

8,241   Elektrokardiogram     
pola, format A5, brezlesni papir, 70 g, dvostranski tisk
               *3838884217699*
8,256   Poročilo o zadržanosti in osebnem dohodku, ER-28     
list, format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
               *3838884217842*
8,288   Poročilo o izvršenih sistematičnih pregledih šolskih otrok (trimesečno), 3-04-61     
list, format A4, brezlesni papir, 70 g, dvostranski tisk
               *3838884218160*
8,294   Poročilo o dejavnosti zobozdravstvenega varstva (trimesečno), 3-09-60     
pola, format A4, brezlesni papir, 70 g, dvostranski tisk
               *3838884218221*
8,310   Zdravstveni karton (za kandidate za vozniški izpit)     
pola, format A4 (6 strani), brezlesni papir zelen, 60 g, dvostranski tisk
               *3838884233668*
8,311   Zdravniško spričevalo (za kandidate za vozniški izpit)     
blok á 50 listov, format A4, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
               *3838884233675*
8,313   Knjiga pregledov (za kandidate za vozniški izpit)     
knjiga, trda vezava, knjiga, trdo vezana v umetno usnje a 50 pol (100 listov) , format A4, brezlesni papir, 100 g, obojestranski tisk
               *3838884233644*
*8,408   Vložni list     
list, format A4, brezlesni papir, 100 g, enostranski tisk, ni v prosti prodaji
               *3838884251846*
*8,409   Barvne nalepke (za zdravstveni karton splošne prakse - obr. 8,4)     
zavitek, format A6, samolepilni papir, 100 g, enostranski tisk, ni v prosti prodaji
               *3838884251884*