Obrazci
Podrocje ureja: Tanja Bukovec
  
7 - Finance
7,1   Nalog za službeno potovanje - samokopirni  -     
blok á 100 listov, format A5, samokopirni papir, 60 g, 1 list dvostranski tisk, 2 list enostranski tisk
               *3838884213011*
7,5   Obračunski in izplačilni list ter obvestilo delavcu     
set (1+1), format A4, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
               *3838884213066*
7,7   Obračun potnih stroškov     
list, format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
               *3838884213080*
7,7 b   Obračun potnih stroškov     
list, format A5, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
               *3838884213097*
7,10   Odredba za izplačilo     
list, format A4, brezlesni papir roza, 60 g, enostranski tisk
               *3838884213127*
7,11   Menica  -     
list, format 235 x 85, dokumentni papir, 120 g, enostranski tisk
               *3838884251891*
7,12   Likvidacijski list     
list, format B4, brezlesni karton, 200 g, dvostranski tisk
               *3838884213158*
7,16   Izplačilna kuverta (za enkratno uporabo)     
pokončna vrečka, format 125 x 195, brezlesni papir, 60 g, enostranski tisk
               *3838884213196*
7,20   Blagajniška knjiga  -     
pola, format A4, brezlesni papir, 100 g, obojestranski tisk
               *3838884213240*
knjiga, trda vezava:        25 pol - 50 listov

*3838884213257*

        50 pol - 100 listov

*3838884213264*

        100 pol - 200 listov

*3838884213271*

7,21   Nalog za službeno potovanje in obračun  -     
blok á 100 listov, format A5, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
               *3838884213295*
7,42   Kuverta za plačilni list  -     
kuverta,format 250 x 12", samokopirni papir, dvostranski tisk
               *3838884251525*
7,43   Kuverta za plačilni list  -     
kuverta,format 250 x 8", samokopirni papir, dvostranski tisk
               *3838884251501*
7,54   Zahtevek za vračilo DDV, DDV-VP  -     
blok á 60 listov, format A4, samokopirni papir, 60 g, dvostranski tisk
               *3838884250337*
7,55 SET   Evidenca o vračilu DDV kupcem iz 75. člena ZDDV  -     
set (1 + 2), format A5, samokopirni papir, 70 g, enostranski tisk
               *3838884253758*
7,85   Informativno potrdilo , INF-4     
set,60 g,
               *3838884259682*
7,88 a   Evidenca nakupa in uporabe reprodukcijskega materiala  -     
list, format A4, brezlesni karton šamoa, 200 g, dvostranski tisk
               *3838884244619*
7,98   Predlog za izvršbo (za izterjavo preživninske terjatve)     
2 seta (1+3) v ovoju, format A4, brezlesni papir, 80 g, enostranski tisk
               *3838884253796*
7,133 a   Izjava     
list, format A4, brezlesni papir, 70 g, enostranski tisk
               *3838884266673*
7,160   Zahtevek za vračilo trošarine za energente za fizične osebe, TRO-A     
list, format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
               *3838884055093*
7,216 a   Napoved za odmero davka od prejetega darila, ZDODAR št.1     
pola, format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
               *3838884266635*
7,241   Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem     
2 poli, format A4, brezlesni papir, dvostranski tisk
               *3838884054997*
7,243   Napoved za odmero dohodnine za obresti, Dohkap. št. 1     
list,format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
               *3838884296939*
7,253   Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v RS ter drugih državah članicah EU     
list,format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
               *3838884296946*
7,255   Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter invest. kuponov, Dohkap št. 4     
pola + 5 listov, format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
               *3838884296953*