Obrazci
Podrocje ureja: Tanja Bukovec
  
6 - Knjigovodstvo - racunovodstvo
6,3   Seznam gotovine  -     
blok a 100 listov, format A6, samokopirni, 60 g, enostranski
               *3838884266512*
6,3 b   Blagajniški dnevnik   -     
blok á 100 listov, format A5, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
               *3838884239370*
6,8   Kontnik finančnega knjigovodstva (trostolpni - brez barvnega roba), uporabljamo ga skupno z dnevnikom obr. 6,10  -     
list, format 220 x 240, dokumentni papir, 100 g, obojestranski tisk
               *3838884211260*
6,11   Kontnik blagovnega knjigovodstva, uporabljamo ga skupno z dnevnikom obr. 6,12     
list, format 220 x 240, dokumentni papir, 100 g, obojestranski tisk
               *3838884211291*
6,12   Dnevnik blagovnega knjigovodstva, uporabljamo ga skupno s kontnikom obr. 6,11     
list, format 310 x 345, brezlesni papir, 90 g, obojestranski tisk
               *3838884211307*
6,13   Kontnik finančnega knjigovodstva (brez barvnega roba), uporabljamo ga skupno z dnevnikom obr 6,14  -     
list, format 220 x 240, dokumentni papir, 100 g, obojestranski tisk
               *3838884211314*
6,14   Dnevnik finančnega knjigovodstva, uporabljamo ga skupno s kontniki obr. 6,13 in 6,13b     
list, format 310 x 345, brezlesni papir, 90 g, obojestranski tisk
               *3838884211345*
6,18   Dnevnik delovnih ur     
list, format A4, brezlesni papir, 80 g, obojestranski tisk
               *3838884211383*
6,20   Nalog za nadurno delo   -     
blok á 100 listov, format A5, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
               *3838884211406*
6,25   Zahtevnica  -     
blok a 100 listov, format A5, samokopirni, 60 g, enostranski
               *3838884266543*
6,26 a   Oddajnica materiala   -     
blok á 100 listov, format A5, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
               *3838884211475*
6,28 b   Knjižica opravljenih delovnih ur     
knjiga, trda vezava, knjiga,format B6, brezlesni papir, 80 g, obojestranski tisk
               *3838884211529*
6,41   Prejemnica materiala   -     
blok á 100 listov, format A5, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
               *3838884211673*
6,42   Knjiga prejemkov in izdatkov za društva  -     
knjiga,format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
               *3838884252935*
6,46 a ddv   Knjiga izdanih računov, I-RAČ  -     
knjiga,format A4 ležeč, brezlesni papir, 80 g, obojestranski tisk
               *3838884272063*
6,46 b   Knjiga izdanih računov, I-RAČ  -     
24 pol, format A4 ležeč, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
               *3838884284325*
6,46 ddv   Knjiga izdanih računov, I-RAČ  -     
pola,format A4 ležeč, brezlesni papir, 80 g, obojestranski tisk
               *3838884272049*
knjiga, trda vezava:        50 pol - 100 listov

*3838884272056*

6,47   Vpisnik prejetih računov  -     
knjiga, trda vezava, knjiga,format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
               *3838884211772*
6,47 a ddv   Knjiga prejetih računov , P-RAČ  -     
knjiga,format A4 ležeč, brezlesni papir, 80 g, obojestranski tisk
               *3838884272032*
6,47 ddv   Knjiga prejetih računov, P-RAČ  -     
pola,format A4 ležeč, brezlesni papir, 80 g, obojestranski tisk
               *3838884272018*
knjiga, trda vezava:        50 pol - 100 listov

*3838884272025*

6,50   Blagajniški dnevnik   -     
blok á 100 listov, format A4, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
               *3838884211826*
6,61   Blagajniški prejemek   -     
blok á 100 listov, format A5, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
               *3838884211932*
6,62   Blagajniški izdatek   -     
blok á 100 listov, format A5, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
               *3838884211949*
6,64 b   Dobavnica   -     
blok á 100 listov, format A4, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
               *3838884211987*
6,74   Zahtevek  -     
blok á 100 listov, format A5, brezlesni papir rumen, 60 g, enostranski tisk
               *3838884212090*
6,88   Temeljnica  -     
blok á 100 listov, format A5, brezlesni papir, 60 g, enostranski tisk
               *3838884251600*
6,89   Temeljnica ali nalog za vknjižbo   -     
blok á 100 listov, format A4, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
               *3838884212243*
6,89 a   Temeljnica ali nalog za vknjižbo   -     
blok á 100 listov, format A5, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
               *3838884212250*
6,100   Kontnik osnovnih sredstev, uporabljamo ga skupno z dnevnikom obr. 6,102     
list, format A4, dokumentni papir, 100 g, obojestranski tisk
               *3838884212366*
6,103   Kontnik finančnega knjigovodstva (trostolpni - brez barvnega roba), uporabljamo ga skupno z dnevnikoma obr. 6,104 ali 6,104a  -     
list, format A4, dokumentni papir, 100 g, obojestranski tisk
               *3838884212403*
6,103 b   Kontnik finančnega knjigovodstva (trostolpni - moder rob), uporabljamo ga skupno z dnevnikoma obr. 6,104 ali 6,104a  -     
list, format A4, dokumentni papir, 100 g, obojestranski tisk
               *3838884212427*
6,104 a   Dnevnik finančnega knjigovodstva (trostolpni), uporabljamo ga skupno s kontniki obr. 6,103, 6,103a in 6,103b  -     
list, format A3, brezlesni papir, 90 g, obojestranski tisk
               *3838884212441*
6,119   Reverz   -     
blok á 100 listov, format A5, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
               *3838884212601*