Obrazci
Podrocje ureja: Tanja Bukovec
  
3 - Industrija, gradbeništvo in obrt
3,1   Matična knjiga za dvigalo     
knjiga, trda vezava, knjiga,format A4, brezlesni papir, 100 g, dvostranski tisk
               *3838884207515*
3,2   Kontrolna knjiga za vzdrževanje dvigala     
knjiga, trda vezava, knjiga,format A4, brezlesni papir, 100 g, dvostranski tisk
               *3838884207522*
3,5   Dovolilnica za vstop  -     
blok á 100 listov, format A6, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
               *3838884207553*
*3,10   Prijavni/transportni dokument za prehode/pošiljke odpadkov preko meja     
set (1+ 4), format A4, samokopirni papir, 50 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
               *383888426137*
3,17   Gradbeni dnevnik o izvajanju del     
blok á 100 listov + 4 uvodni listi, format A4, srednjefini papir, 70 g, dvostranski tisk
               *3838884207690*
3,28   Situacija za gradbena podjetja (ovojna pola)     
pola, format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
               *3838884207829*
3,28 a   Situacija in obračun za gradbena podjetja (notranji listi)     
list, format A4, brezlesni papir, 70 g, enostranski tisk
               *3838884207836*
3,29   Register pogodb o sklenitvi delovnega razmerja     
pola, format A4, brezlesni papir, 100 g, obojestranski tisk
               *3838884244817*
knjiga, trda vezava:        50 pol - 100 listov

*3838884207843*

3,47   Predračun za gradbeni objekt (ovojna pola)     
pola, format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
               *3838884208024*
3,47 a   Predračun za gradbeni objekt (notranji listi)     
list, format A4, brezlesni papir, 80 g, obojestranski tisk
               *3838884208031*
3,51   Analiza cene po enoti - za gradbena podjetja     
list, format A4, brezlesni papir, 80 g, obojestranski tisk
               *3838884208079*
3,52   Analiza cene po enoti - za gradbena podjetja     
list, format A4, brezlesni papir, 70 g, enostranski tisk
               *3838884208093*
3,57   Dovolilnica za izhod  -     
blok á 100 listov, format A6, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
               *3838884208154*
3,67   Delavniški dnevnik     
list, format A4, brezlesni papir, 90 g, dvostranski tisk
               *3838884208253*
*3,68   Dnevnik praktičnega izobraževanja     
zvezek, format A4, dokumentni papir, 100 g, dvostranski tisk, ni v prosti prodaji
               *3838884248693*
3,78   Delovno poročilo - za gradbena podjetja, EV-3     
blok á 100 listov, format A4, srednjefini papir, 70 g, dvostranski tisk
               *3838884208369*
3,78 a   Delovno poročilo - za gradbena podjetja, EV-3 a     
blok á 100 listov, format A5, brezlesni papir, 70 g, dvostranski tisk
               *3838884208376*
3,79   Delovni nalog - za gradbena podjetja, EV-1     
pola, format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
               *3838884208383*
3,81   Knjiga obračunskih izmer - uvodni list     
list, format A4, brezlesni papir, 70 g, dvostranski tisk
               *3838884208406*
3,82   Knjiga obračunskih izmer - seznam vloženih obračunskih listov     
list, format A4, brezlesni papir, 70 g, dvostranski tisk
               *3838884208413*
3,82 a   Knjiga obračunskih izmer - obračunski list     
list, format A4, brezlesni papir, 70 g, dvostranski tisk
               *3838884208420*
3,85   Obračun zaslužka - za gradbena podjetja     
list, format A4, brezlesni papir, 80 g, obojestranski tisk
               *3838884208468*
3,89   Tehtni list     
blok á 100 listov (50/50), format 84 x 99, brezlesni papir, 60 g, enostranski tisk
               *3838884208505*