6 - Knjigovodstvo - racunovodstvo
Vpisniki faktur
6,47  Vpisnik prejetih računov
format A4, brezlesni papir, 80 g, dvostranski tisk
 
Namenjen je vodenju evidence prejetih računov.