5 - Gospodarstvo - trgovina
Knjige za obrtnike
5,45  Register opredmetenih osnovnih sredstev
30 listov, format A4, brezlesni papir, 100 g, obojestranski tisk