1 - Šolstvo in knjižnice
Razne tiskovine
*1,33  Osebna mapa otroka/učenca ki potrebuje pomoč oziroma svetovanje
mapa z 8 predelnimi kartoni +2 poli, format 310 x 230, brezlesni karton, 250 g, dvostranski

Obrazec ni v prosti prodaji. Za informacije in naročilo pokličite oddelek komerciale Založništva tiskovin na tel.: 01 30 69 831 in 01 30 69 850.