0 - Splošno
Obrazci za zaščito industrijske lastnine
0,91 c  Predlog za vpis ustanovitve subjekta v sodni register - osebe, pooblaščene za zastopanje
format A4, brezlesni papir, 70 g, dvostranski