0 - Splošno
Obrazci za zaščito industrijske lastnine
0,91 b  Predlog za vpis ustanovitve subjekta v sodni register - ustanovitelji
format A4, brezlesni papir, 70 g, dvostanski