5 - Gospodarstvo - trgovina
Računi
5,33  Račun za predplačilo
blok á 100 listov, format A5, samokopirni papir, 60 g, enostranski tisk
 

Samokopirni blok, za davčne zavezance, ki morajo izdajati račune za vsako prejeto predplačilo.

V skladu z drugim odstavkom 33. čl. ZDDV, mora vsak davčni zavezanec izdati račun tudi za vsako prejeto predplačilo. Prejeto predplačilo predstavlja plačilo za nameravan promet blaga oz. storitev z vključenim DDV, iz katerega izračuna znesek DDV z uporabo preračunane stopnje v skladu s tretjim odstavkom 38. čl. tega pravilnika.

Podložni karton vsebuje formulo za preračunavanje davčne stopnje.

Potni nalogi ALEA